Känändre nekänti

¿Dre abokän Gobran Ngöbökwe?

¿Dre abokän Gobran Ngöbökwe?

¿Ye abokän . . .

  • kukwe tä ni brukwäte mäkwe niedre?

  • kukwe bämikata jerekäbe mäkwe niedre?

  • gobran kä kwinbiti mäkwe niedre?

 BIBLIA TÄ NIERE

“Ngöbö kä kwinbiti käkwe gobran ükaite abokän ñaka gaite jire chi.” (Daniel 2:44, Traducción del Nuevo Mundo.)

“Monso biani nie; aune gobran ye mikai niara kötärä.” (Isaías 9:6.)

RABADRE GARE NIE YE ÑOBÄTÄ KWIN KRUBÄTE

 ¿BIBLIA TÄ KUKWE NIERE YE MIKA RABA ERA JAI?

Jän, kukwe ketebubätä:

  • Gobran Ngöbökwe yekwe dre nuaindi ye Jesukwe bämikani. Gobran Ngöbökwe ye jatadre aune Ngöbö töita ño ye erere rabadre bare Kä tibienbätä ye nitre nänkä niarabe käkwe kärädre orasionte driebare kwe ietre (Mateo 6:9, 10). Kukwe käräta ye rabai bare ño ye bämikani kwe arato.

    Jesús nämene Kä tibienbätä ye ngwane, nitre nämene mrö nike ye bukani kwe, nitre bren mikaninta kwin kwe aune nitre krütanina mikaninta nire kwe (Mateo 15:29-38; Juan 11:38-44). Niara rabai Reire Gobran Ngöbökwe yete, ye medenbätä Gobran ye käkwe dre dre kwin nuaindi nitre gobrandi kwe ye kräke ye bämikani kwe (Revelación 11:15).

  • Kukwe tare tä nemen bare käbiti tibien ye tä mike gare metre Gobran Ngöbökwe ye köböra nüke. Gobran Ngöbökwe ye jämi kä jäme ye ükete Kä tibienbätä känenkri, rüdi, mrö nikai aune dobo krikri rabai krubäte käbiti tibien Jesukwe mikani gare (Mateo 24:3, 7).

    Nita kukwe tare ye jökrä tuin kä nengwane. Ye medenbätä gwäune Gobran Ngöbökwe käkwe kukwe ye ükaite yei ni raba tö ngwen metre.

 MÄKWE NGWANTARI JAI

¿Gobran Ngöbökwe rabai ni gobraine ye ngwane nünain ño?

Biblia tä kukwe ne mike gare SALMO 37:29 aune ISAÍAS 65:21-23 yekänti.