Kukwe kädrieta gätä kri circuito 2018-2019 yete (känti sukursal tä ni iti juen kukwe kädriere)

Gätä kri circuito nitre testiko Jehovakwe nuaindi mä käite yete kukwe meden meden kädriei tä täräkwata chi nebätä ye mä raba mike ñärärä.

¡Mäkwe nünanka dite!

Gätä kri yebätä mikai gare ño ni raba ja ngwen dite aune nünenkä dite tödeka yebätä.

Mäkwe kukwe ngwantarita keteitire keteitire ne mika gare

Kukwe kädriei jatäri gätä kri yete kukwe ngwantarita keteitire keteitire ye mikai gare.