Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

¿Dre drieta erametre Bibliakwe?

¿Ngöbö tö namani kukwe ne erere ie?

¿Ngöbö tö namani kukwe ne erere ie?

MÄTÄ ñäke periódico yebätä, mätä televisión mike ñärärä o radio kukwe nuin angwane, ¿dre mikata gare? ¡Ni mada murie ketata krubäte, rü, nitre tä ni mada kämike kä jürä ngwankäre nitre madabätä ye mikata gare! Akwa, töbike kukwe jeñe mäkwe yebätä. Bren o mä mräkä o ja ketamuko mäkwe krütani, ye tä mä mike ulire krubäte. Ja raba nemen ruin Job ni töi kwin krubäte ye erere mäi, niebare kwe “kukwe nakainkä tibätä ye käne ti nibira nainte” (Job 10:15).

Mä raba kukwe ne ngwentari jai:

  • ¿Ngöbö tö namani kukwe ne erere ie ti aune nitre mada ye jökrä kräke?

  • ¿Medente kukwe raba kwen tie ti dimikakäre kä ngwen nüke jai?

  • ¿Ñongwane nünandi jäme Kä tibienbätä?

Biblia tä kukwe ngwantarita ne mike gare metre.

 NGÖBÖKWE KUKWE NE NUAINDI KÄ TIBIENBÄTÄ DRIETA BIBLIAKWE.

“Ngöbökwe niaratre okwä ñöi sökadite jökrä [...] amne ni ñan krütadre jire iti mada amne ñan ja müaidre jire [...] ja tare nikabtä.” (Apocalipsis 21:4)

“Ni ngüre bren rabai ja täkete bura kwrere.” (Isaías 35:6)

“Nitre ie kä ñaka tuin yei kä rabai tuin.” (Isaías 35:5)

 “Nitre jökrä tä dobote ngwanta törö jai, [...] jataita kä merebiti.” (Juan 5:28, 29TNM)

“Ni iti jire käkwe ñaka niedi: ‘Tita bren’.” (Isaías 33:24)

“Jondron ngwä [o jondron kwetadre] rabai krubäte käbiti tibien.” (Salmo 72:16)

 DRE DRIETA BIBLIAKWE YE MIKE GARE JAI

Página käne yekänti jondron üai bämikani ye abokän blitata kukwe ngwarbebätä mäkwe ñaka nütü. Ngöbökwe käbämikani, aune nuaindi ño kwe ye Biblia tä mike gare.

Akwa ye ñan aibe ngörä. Ño ni raba nüne kä jutobiti kä nengwane ye Biblia tä driere nie arato. Töbike kukwe aune töbika jeñe mäkwe yebätä. Ñodre, ngwian, mä mräkä, bren nika o mä mräkä tare mäkwe krütani. Biblia tä ni dimike ja tuin kukwe tare yebe, aune tä ni töi mike jäme kukwe ngwantarita ne mikata gare kwe ye ngwane:

  • ¿Ñobätä nita ja tare nike?

  • ¿Töbika nemen ni kisete mantre jetebe yebe ni raba ja tuin ño?

  • ¿Nikwe dre nuaindre ne kwe nünandre kä jutobiti ni mräkätre yebe?

  • ¿Nita krüte ye ngwane dreta nakainkä nibätä?

  • ¿Ni mräkätre tare nikwe krütani ye nikwe tuaita?

  • Ngöbökwe jondron käbämikani ye mikai nemen bare kwe, ¿ye ñobätä ni raba tö ngwen ie?

 Mätä ñäke kukwe tikani nebätä ye tä bämike, mä tö kukwe drieta Bibliakwe ye mikai gare jai. Tärä nekwe mä dimikai mike gare jai. Mä raba mike ñärärä, párrafo keteitire keteitire ye erere kräke kukwe ngwantarita página yebätä. Ja tötikakäre Bibliabätä, kukwe ngwantarita aune nitre testiko Jehovakwe tä mike gare, ye nemen kwin krubäte nitre kwati kräke. Aune ye erere rabadre mä kräke ie nun tö arato. Dre drieta erametre Bibliakwe ye mäkwe mikai gare jai angwane, Ngöbökwe jondron kwin nuaindre mä kräke ie nun tö.