Känändre nekänti

Indice yete känändre

 APÉNDICE

Jesukristo, Mesías käbämikani

Jesukristo, Mesías käbämikani

NITRE Ngöbö kukwei niekä kädekateta Bibliabätä yei Ngöbö Jehová käkwe kukwe mikani gare krubäte Mesías, Ni Mikaka Kwäre käbämikani yebätä. Jesús däredi ño, kukwe driedi ño kwe aune murie ketai ño mikani gare, yebätä niara raba nüke gare jötrö ngwarbe. Kukwe jökrä niebare Jesukristobätä ne namani bare täte. Niara därebare aune niara nämene chi yebätä blitata kukwe mikani gare ruäre yekänti, ye nikwe mikai gare jai angwane, kukwe ye namani bare metre rabai gare nie.

Mesías rükai David mräkä yekri, ye Isaías ni Ngöbö kukwei niekä käkwe niebare (Isaías 9:7). Ye erere nakaninkä: Jesús namani rei ne mräkä (Mateo 1:1, 6-17).

Miqueas, ni Ngöbö kukwei niekä, käkwe niebare niara däredi kä “Belén Efrata” yekänti, aune rabadi gobrane (Miqueas 5:2). Jesús därebare ye ngwane, kä Israel yekänti juta ketebu kädeka nämene Belén. Keteiti nämene Nazaret ye ken aune ketebukäre abokän nämene Judá yekänti, Jerusalén ye ken. Juta nämene Jerusalén ken ye kädeka nämene Efrata. Kä yekänti Jesús därebare, ye erere kukwe niebare ye namani bare (Mateo 2:1).

Kukwe mada niebare Bibliabätä abokän käkwe mikani gare, Ngöbökwe Monso kwe tädi “Egipto” ye käräita. Ye erere namani bare, monso chi Jesús ye jänikani Egipto, aune rei Herodes krütani ye bitikäre, nükaninta juta kwe yekänti. Ye erere, kukwe niebare kädrite ne namani bare metre (Oseas 11:1; Mateo 2:15).

Tabla “ Kukwe niebare Mesías yebätä” yekänti “Niebare” jatäri ye kwandi mäi, yete texto meden käkwe kukwe keta kabre mikani gare Mesías yebätä ye tä ükaninte. Nunta mä nübaire texto aune “Namani Bare” ükaninte jatäri ye mike ñärärä. Ye köböire Ngöbö Kukwei ye metre rabai gare bäri mäi.

Mäkwe ja tötika texto nebätä ngwane, mä ngwan törö jai kukwe niebare ne tikani kirabe Jesús däredre känenkri. Jesús  ye arabe käkwe niebare: “Kukwe tikani Moisekwe, kukwe tikani Profetakwe, angwane kukwe tikani Salmobätä, ne jökrä nämene rakadrekä tibätä” (Lucas 24:44, NGT). Kukwe niebare ne namani bare jökrä täte rabai gare mäi Biblia mäkwe yebätä.