Känändre nekänti

Indice yete känändre

 APÉNDICE

¿Ni rabadre fiesta ngwarbe käi ngwen juto jabätä?

¿Ni rabadre fiesta ngwarbe käi ngwen juto jabätä?

KÄ JÖKRÄBITI nitre kukwe ngwarbe yebätä aune nitre ñaka kukwebätä tä fiesta nuainne kä nengwane ye Biblia ñaka  nuainmana. ¿Nirekwe fiesta ye kömikani? Mä rikadre biblioteca yekänti angwane, tärä keta kabrebätä kukwe mikata gare fiesta nuainta mä käibiti yebätä ye raba kwen mäi. Ñodre, ani mike gare ruäre jai.

Semana Santa. Bämän yebätä Jesús murie ketani aune ganinkröta ngwanta törö jai nieta, akwa kukwe ye kite nitre ñaka Ngöbö mike täte yekri, ñodre, niaratre tä jondron üai sribere biti tätre niken ngwena nemen kä madakänti. Tärä Las Grandes Religiones Ilustradas tä niere, Kristo ye känenkri, nitre babilonio “nämene jondron keta kabrebiti jondron üai deme ye sribere bä nuäre [...]. Nämene dän bä nuäre kite jondron üai yebätä, nämene collar, brazalete bätä anillo yebiti ükete bä nuäre; mika nämene jän bä nuärebiti aune nämene nikentre ngwena nemen kä madakänti”.

Año Nuevo. Año Nuevo köböi aune käi ngwanta juto jabätä ye nuain ñaka ja erebe juta ketare ketare yekänti. Nirekwe kömikani ye ani ñäkebätä: “Kä 46 Kristo känenkri ye ngwane, Gobran romano Julio César käkwe köbö 1 enero ye dianinkä Año Nuevo ye nuainkäre. Nitre romano köbö ye dianinkä jai ngöbö Jano ye mikakäre täte, niara abokän jukwe aune jondron jökrä kömika nämene ye ngöböi. Sö Enero [kukwe latín, Januarius] ye kädekani Jano, abokän ngwäre nämene kubu: kwati nämene nikren ja känenkäre aune kwati abokän nämene nikren ja jiebitikäre” (The World Book Encyclopedia). Yebätä, Año Nuevo käi ngwanta juto jabätä ye kite nitre ñaka Ngöbö mike täte yekri.

Fiesta mada. Fiesta nuainta kä jökräbiti ye mika ñaka raba gare jökrä. Akwa, fiesta nuainta nitre o gobrantre kä nebätä mikakäre ütiäte ye Jehová ñaka kain ngäbiti jire chi (Jeremías 17:5-7; Hechos 10:25, 26). Ne madakäre, mäkwe ngwan törö jai, fiesta nuainta nitre kukwe ngwarbe mikaka täte käkwe, ye kwin o käme Ngöbö kräke ye mikakäre gare jai, käne, nirekwe fiesta ye kömikani ye rabadre gare nie (Isaías 52:11; Apocalipsis 18:4). Ni rikadre fiesta ngwarbe nuainta yebätä ye tuin ño Ngöböi, ye kädriebare tärä nebätä kapitulo 16 yekänti, abokän käkwe mä dimikai krubäte.