Känändre nekänti

Indice yete känändre

 APÉNDICE

¿Dre abokän “Babilonia Kri”?

¿Dre abokän “Babilonia Kri”?

TÄRÄ Apocalipsis yebätä, kukwe keta kabre tä tikani ye rabai bare metre ta tä tikani ye erere nikwe ñaka nütüdre (Apocalipsis 1:1). Ñodre, tä blite meri iti nemen ni kwati ben yebätä, abokän kübenbätä kukwe “Babilonia Kri” tä tikani. Meri ye tä täke “ni jökrä amne ni kukwe bätäkä ngwarbe” yebiti nieta kwe arato (Apocalipsis 17:1, 5, 15). Kukwe ne erere meri metre ñaka raba nuainne jire chi, ye medenbätä “Babilonia Kri” ye tä kukwe bämike. Akwa: ¿ye abokän dre gärätä?

Revelación [Jondron tä rakadrekä täräi] 17:18, (Ngöbö Täräe, tärä okwä ükaninte) yekänti mikata gare “ne abrä Juta kri kätä gobrane gobrantre krikri kä tibienbätäbiti”. Kukwe “Juta” ye abokän tä ni mike töbike nitre tä ja ükaninte sribikäre gwaire yebätä. Ne madakäre, “Juta kri” ne tä “gobrane gobrantre krikri kä tibienbätäbiti”. Ye medenbätä, Babilonia Kri ye nitre tä ja ükaninte sribikäre gwaire, aune raba ja dibiti nitre kä jökräbiti tibien gobraine. Ni raba niere metre arato ye abokän nitre ji ngwanka krikri. Akwa, ¿ji ngwanka drebätä? Ye nitre ji ngwanka krikri kukwe ngwarbe yebätä. Kukwe ruäre tä tikani tärä Apocalipsis yebätä abokän raba kukwe ne mike gare ño nie ye ani mike gare jai.

 Nitre ji ngwanka krikri ye ruäre sribikä gobranbe, jondron rürübäinkä o kukwe ngwarbe ye jie ngwanka. Gare nie, Babilonia Kri ye ñaka nitre ji ngwanka krikri kukwe gobrankwe yebätä, ñobätä ñan aune Ngöbö Kukwei tä niere “nitre jreire kä jökräbti temen [nitre gobranka kä nebätä] käkwe kä kwita kwitaba jabti meri ye ben gwaire”. Tä ja mike gure gore gobrantre Kä tibienbätä ben, ye abokän tä ja mäke nitre yebe gärätä. Yebätä, ñobätä kädekata “meri bti kä ngwarbe” ye nüke gare kwin nie (Apocalipsis 17:1, 2; Santiago 4:4).

Biblia tä niere meri ne gaite angwane, “nitre jändrän rürümoinkä” ye rabai muaire. Babilonia Kri ye nitre krikri jondron rürübäinkä ye ñan ai gärätä. Erametre, texto Bibliabätä tä mike gare, nitre reire bätä nitre krikri jondron rürübäinkä rabai “nünaninkä mobe” niara mrusaire (Apocalipsis 18:3, 9, 10, 15-17). Yebätä, metrere ni raba niere Babilonia Kri ye ñaka gobrantre krikri aune nitre krikri jondron rürübäinkä, ñakare aune kukwe ngwarbe mikata täte meden gärätä.

Kukwe mada tä mike gare, Babilonia Kri ye abokän nitre krikri kukwe ngwarbe jie ngwanka: mikata gare metre, tä nitre kä jökräbiti tibien ngökö “kwrasibti” (Apocalipsis 18:23). Kukwe keta kabre nuainta ja mäkäkäre chokabe ye kite nitre tä kukwe mike täte aune chokalitre yekri. Yebätä Biblia tä Babilonia Kri kädeke “üai käme bätäkä ngwarbe [käi]” ye gare kwin nie (Apocalipsis 18:2; Deuteronomio 18:10-12). Ne madakäre, nitre ye brukwä nitre kukwe metre mikaka täte kräke, ñobätä ñan aune “nitre Ngöbö kukwei niekä” aune nitre “deme Ngöbökwe” ye rüere tätre ja mike (Apocalipsis 18:24). Niaratre brukwä krubäte, kukwe metre Ngöbökwe ye kräke, yebätä niaratre tä “nitre tödekaka Jesubti” ye nuainne tare aune murie kete (Apocalipsis 17:6). Erametre: Babilonia Kri ye kukwe ngwarbe mikata täte kä jökräbiti bätä kukwe ngwarbe jökrä kätä ja mike Ngöbö Jehová ye rüere arato.