Känändre nekänti

Indice yete känändre

 Tärä kwata/Página nitre sribekäbätä

Tärä kwata/Página nitre sribekäbätä

Tärä kwata/Página nitre sribekäbätä

Jondron üai bianka:

▪ Página 26, 27: OMS käkwe üai ne biani, üai Edouard Boubat kwe

▪ Página 100, 101: bomba ngübüe: üai USAF kwe ye ererebätä; monso chi: üai biani OMS käkwe ye ererebätä, üai W. Cutting kwe

Tärä ne rürübäin ñakare. Tärä sribeta nebiti ni kä jökräbiti tibien tötikata Bibliabätä aune ngwian bianta ja töi jeñebiti yebiti ütiä bianta.

Mä törba ngwian biain angwane, mäkwe www.jw.org mika ñärärä.

Kukwe mada nie ñaka akräke, texto Bibliabätä tikani griekore ye dianinkä Biblia Kukwe Kuin Ngöbökwe yebätä. Kukwe mada nie ñaka akräke, texto Bibliabätä tikani hebreore ye dianinkä Biblia Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras tikani inglere kukwe kä nengwane yebiti (TNM). JK tä tikani texto ye bitikäre angwane tä dianinkä Biblia Jändrän Jökrä Namani Bare Ño Kena yebätä. NGT tä tikani texto ye bitikäre angwane tä dianinkä Biblia Ngöbö Täräe yebätä, akwa tärä okwä ükaninte yebiti.

Impresión de diciembre de 2016

Ngabere (bh-NGB)