Känändre nekänti

Indice yete känändre

 SECCIÓN 10

Salomón rei töbätä

Salomón rei töbätä

Jehovakwe rei Salomón mikani töbätä krubäte. Niara gobranbare ye ngwane, nitre israelita nünanbare jäme aune jondron namani krubäte kwetre

NITRE juta keteiti känti aune ni juta ye gobrainkä ja ngwandre metre Jehovai aune Jehová mikadre ütiäte kwetre jai ye ngwane, ¿nünandre ño raba ruin mäi? Salomón gobranbare kä 40 te ye raba kukwe ye mike gare nie.

David jämi krüte ye känenkri ngobo Salomón kädekani kwe ja täte. Bati, Ngöbökwe blitabare köböre Salomón ben aune Salomón tö nämene dre dre ie ye jökrä biandi kwe ie niebare kwe. Salomón mikadre töbätä aune kukwe mikadre gare ie kukwe ükatekäre metre nitre kräke ribebare kwe. Kukwe ye namani tuin kwin Jehovai yebätä nuainbare kwe kräke. Ne madakäre, Jehová kukwei mikai täte kwe angwane, rabai jondron bökäne krubäte, käikitakä aune nünain raire kwe niebare ie Jehovakwe arato.

Salomón namani töbätä krubäte yebätä käikitaninkä krubäte. Bati, meritre nibu janamene känti kukwe ükatemana ja kräke ie, ñobätä ñan aune namanintre ja bien monso chi meyere. ¿Salomón dre nuainbare? ¡Monso chi ye tikadrekä ötöbu ta niebare kwe! Kukwe ye namani debe meri iti kräke, akwa ngetrarekä kwärä meri nibukäre yekwe niebare monso chi ye biandre meri iti yei. Ye köböire nükani gare Salomón ie meri nibukäre yebrä monso chi meye metre. Kukwe ye namani gare nitre jökrä ie angwane, Ngöbö nämene Salomón mike töbätä ye nükani gare ietre.

Salomón templo kri krubäte sribebare Jehová kräke Jerusalén ye sribi ñan tuabare nuainbare kwe, aune templo ye namani Ngöbö mikakäre täte metre nitre Israel yei. Templo käi ngwani juto jabätä ye ngwane Salomón kukwe ne niebare orasionte Ngöböi: “¡Mike ñärärä! Kä kwinta aune kä bäri mente kwinta ye nemen chi nünankäre mäi; ¡se ño mäkwe nünandre ju sribebare tikwe nete!” (1 Reyes 8:27).

Salomón namani gare nitre kwati krubäte ie, aisete juta mente kädeka nämene Seba (o Saba) kä Arabia yekänti blitabare niarabätä arato. Reina juta yekänti nänbare mente rabakäre Israel, Salomón nämene kädekani ütiäte bätä nämene jondron bökäne krubäte aune töbätä ye mikakäre gare jai. Reina ye töi namani ñan krütare aune Jehová käikitaninkä kwe ni töbätä mikani kwe reire yebätä. Jehová köböire, Salomón nämene reire ye ngwane jondron namani krubäte nitre Israel yekwe aune nünanbare jäme kwetre.

Akwa, Salomón ñaka ja jie ngwani käre Jehová kukwei yebiti. Ñodre, nitre reire ñaka rabadre ja mäkete meritre kwati ben niebare Ngöbökwe, akwa Salomón ja mäkäninte meritre kwati krubäte ben, aune bätuare mada, meritre kwati ye nämene ngöbö ngwarbe mike täte. Bätärekä bätärekä, meritre ye Salomón töi mikani kä mikekä Jehovabätä aune töi mikani kwetre jondron üai mike ngöböre jai. Yebätä, mräkätre yekwe ñaka gobrandi täte niebare Ngöbökwe ie. Ngöbökwe kukwe käbämikani David ie ye aibebätä gobran ye ñaka diainkä kän niebare ie. Salomón trö kwitani Jehovai, akwa kukwe ükaninte kwe David ben ye erere mikani nemen bare kwe.

(Dianinkä 1 Reyes kapitulo 1 nemen 11, 2 Crónicas kapitulo 1 nemen 9 aune Deuteronomio 17:17 yebätä.)