Känändre nekänti

Indice yete känändre

 SECCIÓN 9

Nitre israelita rei käräbare ja kräke

Nitre israelita rei käräbare ja kräke

Saúl, rei kena Israel ñaka Jehová mikani täte. David namani gobrane niara bitikäre yebe Ngöbökwe kukwe ükaninte, aune gobran kwe täi käre käbämikani kwe ie

SANSÓN bitikäre, Samuel namani kukwe ükatekä aune Ngöbö kukwei niekä juta Israel yete. Nitre israelita tö namani ja tuai nitre juta mada mada te erere, yebätä rei ribebare iti kwetre Samuel ie. Kukwe ribebare kwetre ye matani blo Jehovabätä, akwa tuanimetre kwe nuainne aune Samuel mikani kwe Saúl kädeke reire. Saúl nämene ja töi mike bobre, akwa kä nikani ta yete jatani bike kri aune mrä ñaka Ngöbö mikani täte kwe. Aisete Jehovakwe ñaka kani ngäbiti jankunu, aune kukwe biani nuaindre kwe Samuel ie ne kwe rabadre monso bati kädeka nämene David ye kädeke Saúl täte gobrankäre. Akwa kä nikani raire ta angwane David namani gobrane.

Bati, David nikani etebatre tuinbiti angwane, etebatre nämene nitre rükä Saulkwe ngätäite siba aune nämenentre rüre. Niara namani yete angwane nitre rükä ye kwani grükekä ie. ¿Dre namani bare? Ni filisteo rükä kri krubäte kädeka nämene Goliat nämene ñäke tare nitre israelita rükä ye rüere aune Ngöbö rüere. Ye matani tare David yebätä, aisete ja nükani törö ie rükäre ni yebe murie ketadre kärera, aune ye ngwane David nämene monsore. Honda aune jä kwati kububiti nikani rüre ni kri krubäte metro krämä kunkwäre yebe. Goliat namani David köitaire, akwa David käkwe ganaindi niebare kwe ie, ñobätä ñan aune nämene rüre Jehová käbiti. Jä kwatibebiti Goliat murie ketani kwe. Ye bitikäre ngitra rükäre ye dianinkä kän kwe aune dokwä tikaninkä kwe. Goliat ngwaka jutuabare nitre mada filisteo yei angwane, ngitiani kä jüräbe kwärä.

David ñaka kä jürä ngwani jabätä ye namani tuin kwin krubäte rei Saúl ie, yebätä mikani sribi ütiäte nuainne kwe nitre rükä yebe. Akwa David rüe ganainbare ye käkwe rei töi mikani bätä ngwenbätä aune murie kete. David ngitiani ne kwe ñaka murie ketadre. Kä kwati krubäte te dikakabare ngwarbe kwäräkwärä kwe, akwa käre ja ngwani metre kwe Saúl ie. ¿Ñobätä? Ñobätä ñan aune Jehovakwe Saúl mikani reire ye nämene gare ie. Kä nikani ta angwane Saúl murie ketani rü näire. Ye ngwane David namani reire, Jehovakwe käbämikani erere.

“Kürä gobrankäre mäi ye rabai ükaninte kwin metre kärekäre.” (2 Samuel 7:13)

David tö namani templo sribedi Jehová kräke. Akwa Ngöbökwe niebare ie niara ñaka ai käkwe nuaindi, ñakare aune niara ngobo iti käkwe nuaindi. Niara ngobo Salomón käkwe sribi ye nuainbare. Akwa, Jehovakwe sribi mada ütiäte biani David ie: kukwe ükaninte kwe ben, ye köböire niara namani kena reire aune bitikäre nitre mada mada namani reire. Ne madakäre Ni ni Mikaka Kwäre käbämikani Ngöbökwe Edén ye jatai niara yekri. Ni ye rabadi Mesías ni Dianinkä Jehovakwe ne kwe rabadre Reire Gobran kwe yete, aune ni ye gobrain kärekäre.

David debe biani krubäte, yebätä ja töi mikani kwe jondron keta kabre ükökrö aune metal keta kabre bä nuäre krubäte ükaninkrö kwe templo sribekäre. Ngöbö die yebiti Salmo o kansion Jehová käikitakakäre tikani krubäte kwe arato. David jämi krüte känenkri kukwe ne niebare kwe Ngöbö mikakäre ütiäte jai, jondron jökrä nuainbare kwe yebätä: “Üai deme Jehovakwe yekwe blitaba ti kräke; niara kukwei nämä ti tidräte” (2 Samuel 23:2).

(Dianinkä 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crónicas, Isaías 9:7, Mateo 21:9, Lucas 1:32 bätä Juan 7:42 yebätä.)