Känändre nekänti

Indice yete känändre

 SECCIÓN 13

Nitre reire töi kwin aune nitre reire töi käme

Nitre reire töi kwin aune nitre reire töi käme

Juta Israel ja ñäkänintubu ketebu, aune nitre kwati juta ye gobrainbare ye käkwe kämikaninkä Jehovabätä. Nitre Babilonia juta Jerusalén ganinte

SALOMÓN ñaka ja ngwani metre ye bitikäre, Jehovakwe niebare erere, juta Israel ye ja ñäkänintubu ketebu. Rehoboam namani gobrane, aune ja töi mikani käme kwe nitre Israel kräke, yebätä juta keta jätä abokän nämene nüne ngwitärikri ye kämikaninkä. Nitre Israel nämene ja ñäkänintubu ketebu abokän käkwe ja ngwani metre gobran Davidkwe ie Jerusalén, ye namani gobrane mötörikri kä Judá yekänti.

Akwa nitre gobranbare ye ñaka Ngöbö mikani täte aune ñaka tödekabare kwetre, ye köböite juta ketebu ñaka nünanbare jäme aune jondron kwin ñaka namani kwetre. Aune gobran ngwitärikri yekwe ñaka nünanbare kwin jire, ñobätä ñan aune kenanbe nitre reire jatani kukwe ngwarbe mikamana täte. Ngöbökwe Elías aune Eliseo juani kukwe niekäre ietre, aune niaratre ni ruäre mikaninta nire, akwa nitre ye ñaka niaratre kukwei mikani era jai. Mrä, Ngöbökwe nitre Asiria tuanimetre juta Israel den jai.

Siklo nikani krati ta ye bitikäre, Ngöbökwe gobran mötörikri kä Judá yekänti mikani ja ngie nuin arato. Nitre Ngöbö kukwei niekä ye nitre reire mikani mokre, akwa nitre reire braibe käkwe niaratre kukwe nuabare aune nitre reire yekwe juta ye dimikaninta ja töi ükete. Ñodre, jondron ngwarbe sribebare ngöböre ye rei Josías ja töi mikani denkä täte aune templo Jehovakwe ye ükaninteta kwe. Templo ükate nämene ye ngwane Ngöbökwe Kukwe Biani Nuaindre Moisés ie kirabe ye kwaninta. Kä namani juto Josías yebätä, aisete jondron ngwarbe sribebare ngöböre ye niarakwe ja töi mikani denkä täte.

Akwa nitre gobranbare Josías jie bitikäre ye ñaka ja ngwani ye erere. Aisete, Jehovakwe nitre Babilonia tuanimetre nitre Judá aune Jerusalén gainte bätä templo ye diani kwetre jai. Nitre namaninte nire jänikani ngite Babilonia aune Ngöbökwe niebare kä rikai 70 ta ye bitikäre niaratre rükaita juta kwetre yete. Akwa ye känenkri juta Judá yekänti ni ñaka nünain jire niebare.

Mesías, Rei käbämikani ye rükadre känenkri David mräkätre ñaka gobranbare jire. Akwa, nitre namani reire David bitikäre ye käkwe bämikani ni kä nebätä ñaka sribebare ja gobrainkäre. Erametre Mesías aibe raba kukwe ye nuainne. Ye medenbätä, ni namani mrä reire yei Jehovakwe niebare: “Korona ye [...] ni mada ñaka diain jire jai ñakare aune nire aibe kädekani gobrankäre ye rükai ngwane tikwe biain ie” (Ezequiel 21:26, 27).

(Dianinkä 1 Reyes, 2 Reyes, 2 Crónicas kapitulo 10 nemen 36 bätä Jeremías 25:8-11 yebätä.)