Abrahán käkwe Ngöbö mikani täte. Tödekabare kwe yebätä monsoi rabai kwati krubäte käbämikani ie Jehovakwe

ÑÜ KRI näkäni tibien ye käi nikani 350 ta. Abrahán nämene nüne kä Ur yekänti, yete jondron nämene krubäte, kä nengwane kä ye kädekata Irak. Niara nämene tödeke kwatibe Ngöböi, akwa kukwe ñaka nuäre ribebare nuaindre ie. Dre nakaninkä ye ani mike gare jai.

Abrahán kä mikadrekä juta kwe yekänti aune rikadre nüne juta Canaán yekänti ribebare ie Jehovakwe. Abrahán ñan töbikabare bati bobu kukwe ye mikakäre täte. Niara nikani muko kwe Sara aune nurä Lot bätä nitre jökrä sribikä kwe yebe kä mente ye kokwäre. Namanintre Canaán ye ngwane, nünanbare kwetre kä jene jene känti jondron kwata sribebare jure yete. Jehovakwe kukwe ükaninte Abrahán ben: niara köböire kukwe kwin rabai nitre kä jökräbiti tibien yekwe, monsoi rabai kwati krubäte aune juta Canaán ye rabai kwe käbämikani ie Jehovakwe.

Abrahán aune Lot yekwe oveja aune nibi namani krubäte. Abrahán töi nämene kwin, yebätä nurä Lot tuanimetre kwe kä meden kwin ye den jai nibi kwe ngübakäre. Kä kwin ñö Jordán ken ye Lot diani jai, aune namani nüne juta Sodoma ye ken. Akwa nitre nünanka juta yete ye töi nämene käme krubäte aune jondron käme krubäte Jehová kräke ye nämenentre nuainne.

Abrahán nikani nüne mento Lot yebätä, ye bitikäre Jehovakwe käbämikani ie niara ngäbriäntre rabai kwati krubäte muke kä kwinbiti ye kwrere. Abrahán nämene tödeke Jehovai, akwa muko kwe Sara nämene tare krubäte kwe ye monsoi ñaka nämene nemen jire. Akwa, kä namani 99 Abrahán yebiti aune kä namani bäsi 90 Sara yebiti angwane, Ngöbökwe niebare Abrahán ie niaratre ye monsoi rabai. Aune ye erere namani bare: Sara monsoi namani abokän kädekani Isaac. Abrahán monsoi mada namani, akwa Isaac mräkätre yekri Ni ni Mikaka Kwäre käbämikani Edén ye jatai niebare.

Lot nämene nüne mräkätre kwe yebe Sodoma. Akwa niaratre ñaka kukwe käme nuainbare nitre juta yete erere, ñobätä ñan aune niara töi nämene kwin. Ye medenbätä, Jehovakwe ja töi mikani nitre Sodoma gainte angwane, käne angeletre juani kwe Lot mike mokre. Niara gitiadre mräkätre kwe yebe aune ñaka nikradre ja jiebiti kwetre niebare angeletre yekwe ietre. Ye ngwane, Ngöbökwe ñukwä jutra bätä azufre mikani näkäin tibien, yekwe nitre blo nünanka juta Sodoma aune juta Gomorra yete murie ketani. Lot aune ngängän nibu namaninte nire. Akwa Lot muko nikrabare ja jiebiti, ñobätä ñan aune jondron namaninte ie ye nükaninta törö ie. Ye köböite kukwe tare namani barebätä.

(Dianinkä Génesis 11:10–19:38 yebätä.)