Känändre nekänti

Indice yete känändre

 SECCIÓN 1

Ngöbökwe kä bä nuäre biani nünankäre ni kä nebätä ie

Ngöbökwe kä bä nuäre biani nünankäre ni kä nebätä ie

Ngöbökwe kä kwinta aune Kä tibien sribebare; ni brare aune meri sribebare kwe töi metre, mikani nüne kwe kä bä nuäre te aune kukwe ükaninte kwe nuaindre ietre

“KENA Ngöbökwe kä kwinta bätä kä tibienta ye sribebare.” (Génesis 1:1.) Kukwe niebare kena ye abokän gare mekerabe nükebe kä nengwane. Kukwe bä nuäre aune nuäre rükadre gare nebiti Biblia tä Jehová Ngöbö bäri dite krubäte aune kä kwinta aune kä tibien Sribekä mike gare. Bersikulo ja känenkäre ye tä mike gare, Ngöbökwe Kä tibien ükaninte aune jondron bätäkä ngwarbe bä nuäre sribebare kwe kä nikani raire ta yete, aune kä ye kädekata köbö.

Jehovakwe ni nire sribebare Kä tibienbätä ye namani bäri ütiäte. Dobro yebiti ni brare sribebare kena kwe. Sribebare kwe Ja bä kwrere, ye abokän töi rabadre ja tarebätä, rabadre töbätä aune töi rabadre kwin niara erere. Kädekani kwe Adán aune mikani nüne kwe kä bä nuäre Edén yete. Ngöbökwe kä bä nuäre ye sribebare akwle aune kri keta kabre nämene kä yekänti abokän ngokwä nämene nemen bänänte.

Ye bitikäre Ngöbökwe ja töi mikani meri sribere Adán mukore. Aisete Adán krona yebiti Ngöbökwe Eva meri kena ye sribebare aune biani kwe Adán ie ja mukore. Kä namani juto krubäte Adanbätä ye käkwe töi mikani kukwe nuäre ne niere: “Ni ne abra ti kroko btä ti ngätä tikwe”. Ne madakäre, Biblia tä niere: “Aisete mtare ni brare käkwe ja mikadre gure angwane, rikadre nüne jenena meri kwebe [...]. Rabadi ni itibe kwrere” (Génesis 2:22-24; 3:20, JK).

Ngöbökwe kukwe ketebu biani nuaindre ye Adán aune Eva rabadre mike täte. Kena, niaratre rabadre Kä tibien ngübare, sribire te aune monso ngübare kwati krubäte. Ketebukäre, kri nämene dati kä bä nuäre yete “dre kwin aune dre käme mikakäre gare jai” ye niaratre ñaka ngokwä kwetadre (Génesis 2:17). Niaratre ñaka kukwe ye mikadre täte angwane, ¿dre rabadre bare? Niaratre krütadre. Niaratre nämene Ngöbö kain ngäbiti ja gobraine aune tarere bätä debe bien ie ye rabadre bämike. Aune kä nämene kwin krubäte nitre nibu yei Ngöbö töi kwin krubäte ye mikakäre täte metre. Ngite ñaka nämene jire niaratrebätä, aisete Biblia tä niere: “Ngöbökwe jändrän jökrä dätebare ne mikaninta ñäräre kwe angwane, namani tuen bäri nuäre [o kwin krubäte] ie” (Génesis 1:31JK).

(Dianinkä Génesis kapitulo 1 aune 2 yebätä.)