Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Biblia ¿tä dre mike gare?

Kä ükaninte jatäri Bibliabätä

Kä ükaninte jatäri Bibliabätä
 1. “Kena...”

 2. kä 4026 k 1 k. Adán sribebare

 3.  kä 3096 yete Adán krütani

 4.  kä 2370 yete Ñü Kri näkäni

 5.  kä 2018 yete Abrahán därebare

 6. kä 1943 kukwe ükaninte Abrahán ben

 7.  kä 1750 yete José rürübäinbare klabore

 8.  kä 1613 känenkri Job nuaninte

 9.  kä 1513 yete Nitre israelita kä mikaninkä Egipto

 10.  kä 1473 nitre israelita nikani kä Canaán yete, Josué käkwe jie ngwani

 11. kä 1467 juta Canaán ye jökrä bäsi diani jai

 12.  kä 1117 yete Saúl kädekani reire

 13.  kä 1070 Ngöbökwe Gobran käbämikani David ie

 14. kä 1037 yete Salomón namani gobrane

 15. kä 1027 templo Jerusalén sribebare ünä

 16. kä 1020 ye ken bäsi tärä El Cantar de los Cantares tikani

 17.  kä 997 nitre israelita ja ñäkäninbiti ketebu gobrankäre

 18.  kä 717 ye ken bäsi tärä Proverbios tikani täte

 19.  kä 607 Jerusalén ganinte aune nitre jänikani ngite Babilonia

 20.  kä 539 Ciro juta Babilonia diani jai

 21. kä 537 nitre judío jänikani ngite jataninta Jerusalén

 22. kä 455 k. 1 k. Ki Jerusalén ükaninteta; bämän 69 ye kömikani

 23.  kä 443 ye bitikäre Malaquías ni Ngöbö kukwei niekä tärä tikani ünä

 24.  kä 2 k. 1 k. ye ken bäsi Jesús därebare

 25. kä 29 Jesús ja ngökani ñöte. Jesús kukwe drie kömikani Gobran Ngöbökwe yebätä

 26. kä 31 yete Jesús nitre apóstol dianinkä 12 aune Kukwe Kädriebare kwe Ngudrebiti

 27.  kä 32 yete Jesús käkwe Lázaro ganinkröta

 28.  köbö 14 nisán kä 33 Jesús murie ketani kribätä (Sö nisán kömikata marzo ötare nemen abril ötare)

 29. köbö 16 nisán kä 33 Jesús ganinkröta

 30.  köbö 6 siván kä 33 Pentecostés; Ngöbökwe üai deme mikani nitrebiti (siván kömikata mayo ötare nemen junio ötare)

 31. kä 36 Cornelio ja mikani kristiano

 32.  kä 47-48 ye ken bäsi Pablo nänbare kena kukwe driekäre

 33. kä 49-52 ye ken bäsi Pablo nänbare bobukäre kukwe driekäre

 34. kä 52-56 ye ken bäsi Pablo nänbare bämäkäre kukwe driekäre

 35.  kä 60-61 Pablo nämene ngite Roma, ye ngwane tärä tikani kwe konkrekasion keta kabre ie

 36.  kä 62 känenkri Santiago, Jesús etebakrä, tärä tikani

 37.  kä 66 nitre judío ja mikani Roma rüere

 38. kä 70 yete Nitre romano Jerusalén aune templo ganinte

 39.  kä 96 ye ken bäsi Juan tärä Apocalipsis tikani

 40. kä 100 ye ken bäsi Juan krütani, ye apóstol mrä