Känändre nekänti

Indice yete känändre

 SECCIÓN 6

Job ja ngwani metre

Job ja ngwani metre

Job ñaka raba ja ngwen metre niebare Satanakwe Ngöböi, akwa Job ja ngwani metre Jehovai

NITRE Ngöbö mikaka täte nuadrete kukwe keta kabre tarebiti ye ngwane, ¿raba ja ngwen metre Ngöböi? ¿Ja di ngwandre ngwarbe kwe rabadre ruin ietre ye ngwane raba nuainne arato? Ni iti kädeka nämene Job töi gani kukwe yebiti. Dre namani bare ye ani mike gare jai.

Job ye Abrahán mräkä, nitre israelita nämene nüne Egipto ye ngwane niara nämene nüne kä kädekata kä nengwane Arabia yekänti. Bati Jehovakwe gätäbare kä kwinbiti angeletre ben ye ngwane blitabare Job yebätä. Satana nämene siba yete. Job nämene ja ngwen metre yebätä Jehovakwe käikitaninkä nitre üaire jökrä ngwärekri, aune nämene tö ngwen täte Job ie ye bämikani kwe kukwe yebiti. Akwa Job nämene Ngöbö mike täte jondron bian nämene krubäte ie aune kriemika nämene ye ütiäre niebare Satanakwe. Jondron ñaka rabadrera jire kwe angwane raba ja mike Jehová rüere niebare kwe arato.

Ngöbökwe Diablu tuanimetre jondron Jobkwe ye juen ngwarbe, ngäbriäntre murie ketani aune mrä bren mikanibätä kwe. Satana nämene kukwe tare ye mike nemen bare ye ñaka nämene gare Job ie, ye medenbätä ñobätä Ngöbö nämene kukwe ye tuenmetre nakainkä ye ñaka nämene nüke gare ie. Akwa, ñaka trö kwitani jire kwe Jehovai.

Ye ngwane nitre nimä ja bianka ja ketamuko Jobkwe nükani känti aune namanintre ñäke ie. Kukwe niebare krubäte kwetre, ye tä tikani tärä Job yebätä, aune Job ja mikani ngite abokän nämene üke yebätä Ngöbökwe mikani ja ngie nuin niebare kwetre ie. ¡Akwa niaratre kukwe ngwarbe niebare! Ngöbö töi ñaka nitre mikaka täte yebätä aune ñaka tö ngwen ietre niebare kwetre arato. Akwa Job ñaka nitre ye kukwei töibikaibare aune niarakwe ja ngwain metre Ngöböi nememe krütai ye ngwane niebare kwe.

Akwa Job namani töbike krubäte kukwe niedi ño kwe ja dokwäre yebätä. Elihú, monso bati nämene niara kukwe nuin, ye mäträbarebätä nämene töbike ja aibebätä aune ñaka nämene Ngöbö kä aune niara gobranka mike ütiäte jai yebätä. Ne madakäre, nitre ja bianka ja ketamuko Jobkwe yei Elihú ñäkäbare ja dibiti.

Mrä mada, Jehovakwe mäträbare Job yebätä. Jondron sribebare yebiti mikani gare kwe ie, niara abokän bäri kri ni kä tibienbätä yebiti ta. Job ja töi mikani bobre aune mäträbarebätä ye kani ngäbiti kwe. Aune Jehová “abko moto kuin nikrä amne nita nebe ruentari tare ie”, yebätä Job mikaninta kwin kwe aune jondron biani bäri kwe ie bätä monso namaninta ni jätä kwe (Santiago 5:11). Satana kukwe ngwarbe niebare aune kukwe tare rabadre bare ni kä tibienbätä yebätä, akwa raba Ngöbö mike täte metre bämikani Jobkwe ja ngwani metre kwe yebiti.

(Dianinkä tärä Job yebätä.)