Känändre nekänti

Indice yete känändre

 SECCIÓN 18

Jesukwe jondron ñan tuabare nuainbare

Jesukwe jondron ñan tuabare nuainbare

Jesús rabai Reire ye ngwane dre nuaindi kwe die yebiti ye bämikakäre jondron ñan tuabare nuainbare kwe

NGÖBÖKWE ja di biani Monsoi yei jondron keta kabre ñan tuabare nuainkäre, aune jondron ye nuainbare kwe nitre kwati okwäbiti. Yebiti Jesukwe bämikani niara die tärä ni rüe kärekäre ye ganainkäre. Ani mike gare ruäre jai.

Mrö nika. Jesukwe jondron ñan tuabare nuainbare kena ye abokän ñö kwitani vino erere kwe, aune yebiti bämikani kwe raba mrö aune jondron ñadre ye bien krubäte. Bobu jire ban aune gwa braibebiti nitre kwati bukani kwe. Jondron ñan tuabare nuainbare bobu kwe ye ngwane mrö namaninte ere.

Bren. Nitre nämene “bren bätäkä ngwarbe” ye Jesukwe mikaninta kwin (Mateo 4:23). Nitre ie kä ñaka tuin o okwä bukere, nitre ie ni kukwe ñaka ruin, nitre nakwente, nitrebätä lepra nämene aune nitre nämene nemen nikrenkä ye jökrä mikaninta kwin kwe. Erametre, niara die nämene bren jökrä diankakäre.

Kukwe taretare tä nakainkä. Bati deu, Jesús nämene rute mrenbiti Galilea angwane, murie matanamani ribi krubäte. Nitre ja tötikaka yebätä kä jürä namani krubäte, akwa Jesukwe nikrabare kä kwinbätä aune niebare kwe: “Kwekbe”. Ye bätäräbe, kä nikaninta kwekebe (Marcos 4:37-39). Köbö mada ngwane, murie matanamani ribi krubäte ye ngwane dikakabare ñöbiti ta kwe (Mateo 14:24-33).

Nitre üaire käme. Nitre üaire kädekata chokalitre ye bäri dite ni kräke. Ne madakäre, chokalitre ye tä nitre kwati krubäte nike aune nitre kwati kräke ñaka nuäre diandrekä jabätä. Akwa, chokalitre ye jürä ñaka nämene Jesubätä. Ñakare aune, niaratre yebrä nämene nikenkä Jesús käne aune kä mikadrekä kwetre nitrebätä Jesús nämene niere ietre ye ngwane drekebe ngwarbe nämenentre nuainne.

Gata. Gata ye Biblia tä kädeke “ni rüe” mrä, abokän tä ni jökrä ganaine (1 Corintios 15:26, Ngöbö Täräe, tärä okwä ükaninte). Akwa, gata ye ñaka Jesús ketaninbätä jire ni mada mikakäreta nire, ñodre, meri kän muko krütani ye ngobo aune ngäbäkre mada merire mikaninta nire kwe. Akwa Lázaro krütani köböbokära ye Jesukwe ganinkröta nitre kwati okwäbiti ye namani bäri ütiäte. Nitre nämene ja mike Jesús rüere yei nükani gare arato Jesús die nämene krubäte (Juan 11:38-48; 12:9-11).

Ye bitikäre nitre dimikani Jesukwe ye namaninta bren aune krütaninta. Ye erere ngwane, ¿drekäre Jesukwe jondron ñan tuabare ye nuainbare? Kukwe kwin krubätebätä nuainbare kwe, ñobätä ñan aune yebiti namani gare Jesukristo dianinkä Ngöbökwe Reire yebätä kukwe niebare ye namani bare metre. Erametre, Rei kädekani Ngöbökwe yekwe mrö nika, bren, kukwe tare tare tä nakainkä, nitre üaire käme aune gata ye mikai krüte. Ye tä mike gare metre, Ngöbökwe ja di biani ie kukwe ye nuainkäre.

(Dianinkä tärä Mateo, Marcos, Lucas aune Juan yebätä.)