Känändre nekänti

Indice yete känändre

¿Ñobätä kukwe Bibliabätä mikadre gare jai?

¿Ñobätä kukwe Bibliabätä mikadre gare jai?

Biblia ye döräibarera bäri kä jökräbiti tibien. ¿Mäkwe ñäkäbarera tärä ütiäte krubäte yebätä? Mekerabe nükebe kä nengwane, Biblia yekwe nitre kä jene jene känti töi mikanina jäme aune mikanina kwe tö ngwen kukwe kwin yei bätä nitre dimikanina kwe kukwe kwin nuainne. Akwa, nitre kwati jämi ñäkebätä, aune nitre ruäre tärä kukwebätä o ñakare, akwa tö Biblia ye mikai gare bäri kwin jai. Mä töita ye erere angwane, täräkwata ne mä dimikai kukwe mike gare jai Biblia yebätä.

KUKWETA tikani Bibliabätä rabadre gare mäi yekäre, käne mäkwe kukwe ruäre mikadre gare jai Biblia yebätä. Biblia ye kädekata Ngöbö Kukwei arato, aune tärä 66 tä tikanibätä. Tärä kena kädekata Génesis, aune tärä mrä kädekata Revelación, o Apocalipsis.

¿Nire kukwei tä tikani Biblia yebätä? Kukwe ngwantarita ne ütiäte krubäte. Kä nikani 1,600 ta yete nitre 40 käkwe tärä 66 ye tikani. Akwa, niaratre ñaka kukwe jakwe tikani niebare kwetre, ñakare aune iti käkwe niebare: “Kukwe jökrä Tikani yebätä Ngöbökwe ja töi mikani” (2 Timoteo 3:16TNM). Mada käkwe niebare: “Üai deme Jehovakwe yekwe blitaba ti kräke; niara kukwei nämä ti tidräte” (2 Samuel 23:2). Mirira gare ye erere, nitre Biblia tikaka ye niebare, Jehová Ngöbö Gobranka Kri kä jökräbiti ye Kukwei tikani. Ngöbökwe Biblia biani nie ne kwe nikwe niara mikadre gare jai.

Kukwe meden kädrieta metrere Bibliabätä rabadre gare nie ye ütiäte krubäte arato. Ngöbö aibe tä ni kä nebätä gobrainkä ye kadre ngäbiti aune mikadre ütiäte jai yekäre gobran ükaite kwe kä kwinbiti. Kukwe ye kädrieta metrere Bibliabätä, tärä Génesis nemen Apocalipsis yebätä, ye rabai gare mäi täräkwata nebätä.

Mä täi ja tötike tärä ütiäte nebätä angwane, mäkwe kukwe ne ngwandre törö jai nunta ribere mäi.

^ párr. 9 Köbö o kä ye niekäre kukwe keta kabre nieta. Täräkwata nebätä nikwe kukwe ne niedi, kä 1 känenkri (k. 1 k.). Página katire katire yebätä ngösöri kwandi mäi tikani akwa kukwe braibebiti.