Känändre nekänti

Indice yete känändre

Biblia tä kukwe mike gare kädrieta jötrö

Biblia tä kukwe mike gare kädrieta jötrö
  1. Jehovakwe Adán bätä Eva sribebare ne kwe nünandre kärekäre kwetre Kä Bä Nuäre te. Satana ñäkäbare Jehová kä ye rüere aune gobran kwe ye rüere. Adán aune Eva ja mikani Diablu yekri Ngöbö rüere, ye köböite nitre kä nebätä yebiti ngite aune gata ye namani

  2. Ngöbökwe kukwe tare ñäkäbare nitre ja mikaka rüere kräke aune monso käbämikani kwe ye käkwe Satana gaite aune ja mikani ngite köböite kukwe namani bare ye diainkä kwe

  3. Abrahán aune David rabai Monso käbämikani ye mräkäre niebare Ngöbökwe, Mesías ye käkwe gobrandi kärekäre

  4. Jehovakwe mikani gare nitre niara kukwei niekä yebiti, Mesías käkwe ngite aune gata diainkä bätä rabai Reire Gobran Ngöbökwe yete. Nitre braibe käkwe gobrandi niarabe aune gwairebe rü aune bren bätä gata mikai krüte kwetre

  5. Jesús ye Mesías mikani gare Jehovakwe. Niarakwe juani Kä tibienbätä kukwe driere Gobran kwe yebätä aune ja nire bien murie ketadre ni kä nebätä kräke. Jesús murie ketani ye bitikäre Jehovakwe mikaninta nire ni üaire erere

  6. Ngöbökwe Jesús kädekani Reire kä kwinbiti ye ngwane kä krüte ye kömikani. Kukwe drieta Gobran Ngöbökwe yebätä kä jökräbiti ye Jesús tä jie ngwen

  7. Jehovakwe Monsoi juain Gobrane Kä tibien nebiti. Gobran Ngöbökwe ye käkwe gobrantre kä nebätä gaite, Kä Bä Nuäre mikai nemen bare kwe aune nitre ja ngwanka metre töi mikaita metre kwe. Jehová aibe tä gobranka ye rüere ñaka kukwe niedi jire aune niara kä ye rabai deme aune kwin merebe kärekäre