Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 116: Ñokänti nüna raba kärekäre

Kukwe kira 116: Ñokänti nüna raba kärekäre

¿MONSO chi merire bätä ja ketamuko kwe ye tä ñäke drebätä gare mäi? Jän, tärä ne arabebätä… Tärä tikwe tä blite Bibliabätä. Aune tätre ñäke kukwe kira ne arabebätä… “Ñokänti nüna raba kärekäre.”

Monso chi tä ñäke täräbätä

¿Drebätä tätre ja tötike gare mäi? Käne, nikwe ja tötikadre Jehová bätä Monso kwe Jesús yebätä nünankäre kärekäre. Biblia tä niere: ‘Ji ne näin ni ngwena ja nire käre ye kokwäre. Ja tötikadre Ngöbö itibe metre, bätä Monso kwe, Jesukristo yebätä.’

¿Ni raba ja tötike ño Ngöbö Jehová bätä Monso kwe Jesús yebätä? Nikwe ñäkädre Tärä tikwe tä blite Bibliabätä ye jökräbätä. Tärä ye tä kukwe keta kabre kädriere Jehová bätä Jesús yebätä, ¿ñan ererea? Aune jondron keta kabre nuainbare aune nuaindi kwetre ye tä mike gare arato. Akwa tärä madabätä ñäkädre arato.

Biblia

¿Tärä mada tä tibien ye tuin mäi? Ye Biblia. Kukwe kira kädrieta tärä nebätä tä tikani Bibliabätä yebätä mä ni iti mika ñäke jai. Nikwe dre nuaindre Jehová mikakäre täte metre aune ja nire käre rabadre nikwe ye Biblia tä mike gare täte nie. Yebätä nikwe ja tötikadre krubäte Bibliabätä.

Akwa nikwe ja tötikadre Ngöbö Jehová aune Jesukristo yebätä ye ñan ngöräbe. Ni raba kukwe keta kabre mike gare jai niaratre yebätä aune dre drieta kwetre yebätä, akwa ja nire käre ñaka raba nemen nikwe. ¿Dre mada ribeta gare mäi?

Arato kukwe nemen gare nie ye ererebätä nikwe nünandre. ¿Judas Iscariote törö mäi? Jesús käkwe nitre 12 dianinkä apóstol ye ngätäite niara nämene. Kukwe nämene gare krubäte Jehová bätä Jesús yebätä ie. Akwa, ¿dre namani barebätä? Ye bitikäre, töbikabare kwe jabebätä aune Jesús kitani ngise kwe ngwian 30 mününe ütiäre. Judas ye kwe ja nire käre ñaka rabai jire.

¿Guejazi törö mäi? Nikwe ja tötikaba niarabätä kukwe Kira 69 yekänti. Dän aune ngwian jenena ye ie tönamani. Ni ngökabare kwe ne kwe jondron ye rabadre kwe, aune Jehovakwe mikani ja ngie nuin. Nikwe ñaka niara kukwei mikai täte angwane ni mikai ja ngie nuin kwe arato.

Akwa nitre kwati töi kwin käkwe Jehová mikani täte metre käre. Ni tö ja ngwain niaratre erere, ¿ñan ererea? Monso chi Samuel yekwe bämikani kwin. Törö mäi, niara yebiti kä nämene kobokä o kwärike ye ngwane nämene sribire Jehovakrä tabernáculo yete, kukwe Kira 55 känti nikwe ja tötikaba ye erere. Yebätä, mä tä bati krubäte akwa, Ngöbö mikakäre täte mä ñaka bati krubäte.

Ni jökrä tö ja ngwain Jesukristo erere. Kukwe Kira 87 tä mike gare ye erere, niara nämene chi aune nämene templo yete blite ni madabe Rün kwe kä kwinbiti yebätä. Nikwe ja ngwandre niara erere. Ni jökrä ben nikwe blitadre Jehová Ngöbö nikwe töi kwin krubäte, aune Monsoi kwe Jesukristo yebätä. Ye jökrä nikwe nuaindi angwane, nikwe nünain kä mrä bä nuäre Kä tibienbätä Ngöböta käbämike yete.

Juan 17:3; Salmo 145:1-21.kukwe ngwantarita

 • Ni tö nünain kärekäre angwane, drebätä nikwe ja tötikadre?
 • ¿Ño ni raba ja tötike Ngöbö Jehová bätä Jesús yebätä, monso chi merire bämikani bätä ja ketamuko kwe tä nuainne ye erere?
 • ¿Tärä meden tä bämikani yete arato, aune ñobätä nikwe ñäkädre kärebätä?
 • Nikwe ja tötikadre Jehová bätä Jesús yebätä, ¿akwa dre mada ribeta ne kwe ja nire käre rabadre nikwe?
 • ¿Kukwe meden ja tökrä drieta nie kukwe kira 69 yekänti?
 • ¿Monso chi Samuel kukwe kwin bämikani ye tä dre driere nie, kukwe kira 55 yekänti?
 • ¿Ni raba ja ngwen ño Jesukristo ye erere, aune erere nikwe nuaindi angwane, dre rabai bare ja känenkäre nikrä?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Juan 17:3 yebätä.

  Nikwe ja tötikadre Ngöbö Jehová bätä Jesukristo yebätä, ye abokän kukwe ruäre rabadre gare ja töbätä nie ye ñan aibe gärätä, ¿Biblia tä kukwe ye mike gare ño? (Mat. 7:21; Sant. 2:18-20; 1 Juan 2:17.)

 • Ñäkädre Salmo 145:1-21 yebätä.

  Kukwe keta kabrebätä Jehová käikitadrekä, ¿kukwe meden ruärebätä ni raba nuainne? (Sal. 145:8-11; Rev. 4:11.)

  ¿Ño Jehová ye “töi kwin ni jökrä kräke”, aune ñobätä kukwe ye käkwe ni töimikadre nökrö bäri niara ken? (Sal. 145:9; Mat. 5:43-45.)

  Jehová tare nikwe angwane, ¿ye käkwe ni töimikai dre nuainne? (Sal. 119:171, 172, 175; 145:11, 12, 21.)