Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 114: Kukwe käme jökrä mikai krüte

Kukwe kira 114: Kukwe käme jökrä mikai krüte

¿DRE tuin nete mäi? Jän, nitre rükä mädä ngwenbiti. Akwa medenkri kite tuin mäi. ¡Mädä tä näin betekä kuintubu jatäri muta yebiti! ¿Mädä tärä kä kwinbiti?

Jesús Reire kä kwinbiti

Ñakare, ye ñaka mädä metre. Ye gare nie ñobätä ñan aune mädä ye ñan raba nen muta yebiti, ¿ñan ererea? Akwa Biblia tä blite mädä kä kwinbiti yebätä. ¿Ñobätä gare mäi?

Ñobätä ñan aune kirabe rü nämene krubäte mädä yebiti. Aisete, nitre kä kwinbiti jatani kuintubu mädäbiti Biblia tä niere, ye tä bämike Ngöbökwe rüdi nitre Kä tibienbätä ye rüere. ¿Ñongwane rabai bare? Rabai bare Armagedón yete, aune kukwe käme ye diainkä jökrä Kä nebätä kwe.

Jesús Käkwe rü ye jie ngwandi Armagedón yete. Mä ngwan törö jai, Jehovakwe Jesús dianinkä reire gobran Kwe ye kräke. Yebätä Jesús tä korona ngwen dokwäbiti. Ngitra ye tä bämike niarakwe Ngöbö rüe ye jökrä kämikai. Ngöbökwe nitre töi käme jökrä gaite, ¿ye käkwe ni ngwandre nikenkä?

Kukwe Kira 10 ye känene. ¿Dre tuin yete mäi? Jän, Ñü kri käkwe nitre käme ganinte. ¿Nirekwe Ñü kri ye mikani nemen bare? Ngöbö Jehová. Kukwe kira 15 ye mike ñärärä mada. ¿Dreta nemen bare yete? Jehovakwe Sodoma bätä Gomorra ganinte ñukwäbiti.

Kukwe Kira 33 mike ñärärä. Mädä bätä karo rükrä nitre Egipto kwe yebätä dreta nemen bare mike ñärärä. ¿Nirekwe ñö ye mikani nen niaratre yebiti? Jehová. Nuainbare kwe juta kwe kriemikakäre. Kukwe Kira 76 ye känene. Yekänti, Jehovakwe juta kwe tuanimetre gadrete nämene ja ngwen käme yebätä jutuadi mäi.

Yebätä, Jehová angeletre kä kwinbiti juandre kukwe käme jökrä ye mikakäre krüte Kä tibienbätä, ye käkwe ñaka ni ngwandre nikenkä. ¿Biti dre rabai bare? Página ne kwäräkri ani mike gare jai.

Revelación 16:16; 19:11-16.kukwe ngwantarita

 • ¿Ñobätä Biblia tä blite mädä kä kwinbiti yebätä?
 • ¿Rü Ngöbökwe nitre käme Kä tibienbätä rüere ye kädekata ño, aune drekäre rü ye nuaindi?
 • Tä bämikani ye erere, ¿nirekwe rü ye jie ngwandi, ñobätä tä korona ngwen dokwäbiti, bätä tä ngitra ngwen ye dre gärätä?
 • Kukwe kira 1015 bätä 33 ye ngwandre törö jai angwane, ¿Ngöbökwe nitre käme gaite ñobätä ye käkwe ñaka ni ngwandre nikenkä?
 • Nitre käme tä Ngöbö mike täte tätre niere akwa Ngöbökwe gaite, ¿kukwe kira 36 bätä 76 ye tä mike gare ño?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Revelación 19:11-16 yebätä.

  Ni nänkä mädä ngwen yebiti ye Jesukristo, ¿ye mikata gare metre ño Bibliabätä? (Rev. 1:5; 3:14; 19:11; Isa. 11:4.)

  Jesukwe rüdi ye ngwane ganain täte kwe, ¿däri metani dän kwe yebätä ye tä mike gare ño? (Rev. 14:18-20; 19:13.)

  Nitre rükä tä näin Jesús jiebiti mädä ngwen yebiti, ¿nire nire diainkä arato nänkäre nitre yebe? (Rev. 12:7; 19:14; Mat. 25:31, 32.)