Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe 8: Biblia tä kukwe niere ye tä nemen bare

Kukwe 8: Biblia tä kukwe niere ye tä nemen bare

Kukwe kira namani bare metre ye ñan aibe Biblia tä mike gare, ñakare aune dre rabai bare ja känenkäre ye tä niere arato. Dreta ja känenkäre ye ni kä nebätä ñaka raba niere. Yebätä Biblia kite Ngöbökri gare nie. ¿Biblia tä dre niere kä ja känenkäre yebätä?

Tä blite rü kri Ngöbökwe yebätä. Rü yete Ngöbökwe nitre bätä kukwe käme ye diainkä Kä nebätä, akwa nitre tä niara mike täte ye kriemikai kwe. Ngöbökwe Jesukristo dianinkä, ye käkwe nitre Ngöbö mikaka täte mikai nüne jäme aune kä jutobiti, aune niara köböire nitre ñaka rabaira bren o krüte jire.

Ngöbökwe kä mrä bä nuäre sribei Kä tibienbätä ye käi rabadre juto nibätä, ¿ñan ererea? Ni tö nünain kä mrä yete angwane nikwe ja di ngwandre kukwe ruäre nuainne. Kukwe kira mrä tärä nebätä yekänti rabai gare nie, nikwe dre nuaindre ne kwe jondron kwin tä nitre Ngöbö mikaka täte kräke ye rabadre nikwe. Ye medenbätä, mäkwe ñäkä kukwe kira keta KWÄ yebätä aune dre käbämikata Bibliakwe kä ja känenkäre yekrä ye mä mika gare jai.

Kä bä nuäre bämikata