Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Tärä tikwe tä blite Bibliabätä

Kukwe kira 109: Pedro nikani Cornelio känti

Kukwe kira 109: Pedro nikani Cornelio känti

NETE Pedro tä nünaninkä krö aune nitre ja ketamuko kwe tä niara trökri. Akwa, ¿ñobätä ni ye ja mikaninte kuintubu Pedro ngwärekri? ¿Raba ye nuainne? ¿Ye nire gare mäi?

Pedro ie Cornelio namani gare

Ni ye Cornelio. Niara nitre rükä Roma jie ngwanka. Pedro ñaka gare Cornelio ie, akwa nübaidre kwe ja gwirete niebare ie. Ye namani bare ño ani mike gare jai.

Nitre kena nänkä Jesube ye nitre judío, akwa Cornelio ñaka judío. Akwa, Ngöbö nämene tare kwe, nämene orare ie, bätä nämene jondron kwin nuainne krubäte nitre mada kräke. Bati dere ángel iti namani känti aune niebare kwe ie: ‘Mä käi juto Ngöböbätä aune mätä orare ye niara mikai nemen bare mäkrä. Ni kädekata Pedro ye mäkwe ni juan kärere. Tä Jope, Simón tä nüne mren ken ye gwirete.’

Bengwaire, Cornelio ye nuainbare. Jädrinaine, Pedro namani Simón gwirete ju dokwä sribebare kwatare kwe yebiti. Yete, Pedro käkwe dänkwä kri tuani näin kuintubu kwrere Ngöbökwe mikani nütüre. Yete jondron nire bätäkä ngwarbe nämene. Jondron nire ye ñaka kwin kwetadre Ngöbö kukwei nämene niere, akwa ni kukwei käkwe niebare: ‘Näin krö, Pedro. Kämike aune kwete.’

‘¡Ñakare!’ Pedro niebare. ‘Jondron ñaka kwin ye ti ñaka kwete jire.’ Akwa ni kukwei yekwe niebare ie: ‘Jondron kwin Ngöböta niere ye mä ñan raba kädeke käme.’ Ne namani bare bämä jire. Pedro nämene töbike yebätä angwane, Cornelio käkwe nitre juani niara tuin ye nükani gwirete.

Pedro nikani aune niebare kwe: ‘Ti ne meden munta känene. ¿Ñobätä mun jatani?’ Cornelio käkwe Pedro nübaidre ja gwirete ángel iti käkwe niebare ie, ye nitre käkwe niebare Pedro ie angwane niara näin bentre niebare kwe. Jädrinaine, Pedro bätä ja ketamuko kwe nikani Cornelio känti Cesarea.

Cornelio käkwe mräkätre bätä ja ketamuko kwe ükaninkrö. Pedro namani angwane, Cornelio namani ngüdokwäre Pedro ngotobätä, tuin nete ye erere. Akwa Pedro niebare: ‘Näin krö; ti ni kä tibienbätä arato.’ Jän, ni kä tibienbätä mikadre ngöböre jai ye käme Biblia tä niere. Nikwe Jehová aibe mikadre Ngöböre jai.

Nitre nämene yete ye ie Pedro käkwe kukwe driebare. ‘Nitre jökrä tö Ngöbö mikai täte ye niara tä kain ngäbiti tuin tie,’ Pedro niebare. Niara nämene blite ye ngwane, Ngöbökwe üai deme kwe juani aune nitre ye namani blite kukwe jene jenebiti. Ye käkwe nitre judío ja tötikaka nämene näin Pedro ben ye ngwani töbike, ñobätä ñan aune Ngöbö nämene nitre judío aibe kain ngäbiti nämene ruin ietre. Ngöbö kräke ni ruäre ñaka bäri kwin o bäri ütiäte ni madakrä ye namani gare ietre. Ni jökrä käkwe ye ngwandre törö jai ye kwin krubäte, ¿ñan ererea?

Hechos 10:1-48; 11:1-18; Revelación 19:10.kukwe ngwantarita

 • ¿Ni iti bämikani ja mikete kuintubu ye nire?
 • ¿Ángel iti käkwe dre niebare Cornelio ie?
 • ¿Pedro nämene Jope Simón gwirete ju dokwä kwatare yebiti ye ngwane Ngöbökwe dre mikani tuare ie?
 • ¿Ñobätä Cornelio ñaka rabadre ja mikete kuintubu aune Pedro mike Ngöböre jai niebare kwe ie?
 • ¿Ñobätä nitre judío ja tötikaka nämene Pedro ben ye töinamani ñan krütare?
 • ¿Pedro janamene Cornelio känti ye tä kukwe meden ütiäte ja tökrä driere nie?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Hechos 10:1-48 yebätä.

  ¿Pedro kukwe niebare Hechos 10:42 känti ye tä dre mike gare Gobran Ngöbökwe kukwei drieta yebätä? (Mat. 28:19; Mar. 13:10; Hech. 1:8.)

 • Ñäkädre Hechos 11:1-18 yebätä.

  ¿Jehová nitre juta madate kani ngäbiti namani gare Pedro ie angwane ja töimikani ño kwe, aune ni raba ja ngwen ño niara erere? (Hech. 11:17, 18; 2 Cor. 10:5; Efe. 5:17.)