Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 108: Jibiti Damasco kokwäre

Kukwe kira 108: Jibiti Damasco kokwäre

¿NI ITI tä tibien ye nire gare mäi? Ye Saulo. Nitre Esteban kämikani jäbiti yekrä niarakwe dän ngübabare. ¡Kä trä ngitiekä ye mike ñärärä! ¿Dreta nemen bare

Esteban kämikani ye biti, Saulo nikani nitre nänkä Jesube jiebiti nuainkäre tare. Nämene niken den gwi aune nämene mike ngite. Nitre ja tötikaka ye ngitiani juta madate aune ‘kukwe Ngöbökwe’ driebare kwetre yete. Akwa Saulo nikani juta madate nitre nänkä Jesús jiebiti känene. Biti nikani Damasco. Akwa, ji ngrabare, kukwe ñan tuabare ne namani bare:

Batibe, kä trä kä kwinbiti namani Saulo bäreta. Niara nikani tibien, tuin nete ye erere. Biti ni kukwei käkwe niebare: ‘¡Saulo, Saulo! ¿Ñobätä mätä kukwe tare nuainne tibätä?’ Nitre nämene Saulo ben yekwe kä trä ye tuani bätä ni kukwei ye juruabare ietre, akwa dre nie namani ñan nükani gare ietre.

Käträ kämikani drüne Saulo okwäte

‘¿Dänkien, mä abokän nire? Saulo niebare.

‘Ti Jesús, abokän mätä nuainne tare,’ ni kukwei yekwe niebare. Jesús ye niebare ñobätä ñan aune Saulo nämene nitre nänkä Jesube ye nuainne tare, ye abokän nuain nämene niarabätä nämene ruin ie.

Saulo ngwanintari: ‘¿Dänkien, ti dre nuaindre?’

‘Näin krö aune mä rika Damasco,’ Jesús niebare. ‘Yete mä dre nuaindre niedi mäi.’ Saulo nükani krö nikrabare kwe aune, kä ñaka namani tuin ie. ¡Kä namani drüne okwäte! Yebätä, nitre nämene ben ye nikani ngwena kisebiti Damasco.

Jesús blitabare ni iti ja tötikaka ben Damasco aune niebare kwe ie: ‘Näin krö, Ananías. Ji kä Recta yebiti mä rika. Judas gwirete mä ni kädekata Saulo ye ngwantari. Tikwe dianinkä ne kwe rabadre sribikä ütiäte tikrä.’

Ananías mikani täte. Saulo jutuabare ie aune, kise mikanibiti kwe aune niebare kwe: ‘Dänkien ti juni ne kwe kä rabadreta tuin mäi aune Ngöbö üai deme ye rabadre mäbiti.’ Bengwaire, gwa dübrükwata ye kwrere betaninkä Saulo okwäte, aune kä namaninta tuin ie.

Saulo namani ütiäte krubäte kukwe driekäre nitre juta keta kabre känti ie. Niara kädekani apóstol Pablo, aune nikwe ja tötikai bäri niara yebätä. Akwa Ngöbökwe Pedro mikani dre nuainne ani mike gare käne jai.

Hechos 8:1-4; 9:1-20; 22:6-16; 26:8-20.kukwe ngwantarita

 • ¿Esteban kämikani ye bitikäre Saulo dre nuainbare?
 • ¿Saulo nikani jibiti Damasco kokwäre ye ngwane dre ñan tuabare namani bare?
 • ¿Saulo dre nuaindre Jesukwe niebare ie?
 • ¿Jesukwe dre niebare Ananías ie, aune ñokänti kä namani tuinta bobukäre Saulo ie?
 • ¿Saulo ye kädekani ño, aune ñobätä niara namani ütiäte?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Hechos 8:1-4 yebätä.

  Konkrekasion ükaninte mrä kena ye rüe namani krubäte, ¿ye köböire kukwe Ngöbökwe ye mikani gare ño käbiti tibien aune ye kwrere tä nemen bare ño ni näire? (Hech. 8:4; Isa. 54:17.)

 • Ñäkädre Hechos 9:1-20 yebätä.

  ¿Sribi meden ketamä nämene Jesukwe Saulo kräke? (Hech. 9:15; 13:5; 26:1; 27:24; Rom. 11:13.)

 • Ñäkädre Hechos 22:6-16 yebätä.

  ¿Ni raba ja ngwen ño Ananías ye erere, aune ñobätä ye ütiäte? (Hech. 22:12; 1 Tim. 3:7; 1 Ped. 1:14-16; 2:12.)

 • Ñäkädre Hechos 26:8-20 yebätä.

  ¿Saulo ja mikani kukwebätä, ye raba nitre ruäre muko ñaka kukwebätä ye dimike ño? (Hech. 26:11; 1 Tim. 1:14-16; 2 Tim. 4:2; 1 Ped. 3:1-3.)