Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 107: Esteban kämikani jäbiti

Kukwe kira 107: Esteban kämikani jäbiti

NI TÄ ngüdokwäbiti ye Esteban. Niara ja tötikaka metre Jesukwe. ¡Akwa dreta nemen barebätä mike ñärärä! Nitre ye tä täke jä krikribiti. ¿Ñobätä brukwä namani krubäte Esteban kräke aune ye nuainbare kwetre niarabätä? Ani mike gare jai.

Esteban täkätä jäbiti

Ngöbökwe Esteban dimikani jondron ñan tuabare nuainne. Ye ñaka namani kwin nitre yekrä, aune namani ja kwete ben kukwe metre ye driebätä nitre mada ie. Akwa Ngöbökwe Esteban mikani töbätä kri, aune nitre ye nämene kukwe ngwarbe driere mikani gare kwe. Yekwe nitre ye mikani bäri rubun, aisete kani kwetre aune ni ruäre käräbare kwetre kukwe ngwarbe niekäre niarabätä.

Sacerdote bäri kri käkwe ngwanintari: ‘¿Kukwe nieta ye metre?’ Esteban kukwe kädriebare kwin Bibliabätä ye mikakäre gare. Kirabe nitre käme brukwä namani nitre profeta Ngöbökwe yekrä niebare mrä kwe. Biti niebare kwe: ‘Mun niaratre erere. Jesús Ngöbö mikaka täte mun kämikani aune mun ñan Ngöbö kukwei mike täte.’

¡Yekwe nitre ji ngwanka kukwebätä mikani rubun krubäte! Yebätä namanintre tu ukwebe jai. Akwa Esteban dokwä kaninkä aune niebare kwe: ‘¡Mike ñärärä! Jesús tuin tie nünaninkä krö Ngöbö kise ruinkri kä kwinbiti,’ ye ngwane nitre yekwe kise mikani ja olobiti aune Esteban kani kwetre. Jäkäbare tibienta kwetre nemen juta ye bäre.

Yete dän dianinkä jabätä kwetre aune biani ngübadre jakrä kwetre monso Saulo ie. ¿Saulo tuin mäi? Biti nitre ruäre namani Esteban täke jäbiti. Niara namani ngüdokwäbiti, tuin mäi ye erere, aune orabare kwe Ngöböi: ‘Jehová, ñaka mika ja ngie nuin kukwe käme nuainta kwetre nebätä.’ Nitre ji ngwanka kukwebätä käkwe nitre ruäre ngökani ye nämene gare ie. Biti Esteban krütani.

Nitre ruäre tä kukwe tare nuainne mäbätä ye ngwane, ¿mä töta nemen ja ngie mikai o mätä kukwe tare kärere kräke Ngöböi? Esteban bätä Jesús ñaka ye nuainbare. Nitre käkwe nuainbare tare yekrä niaratre ja töimikani kwin arato. Ye erere nikwe nuaindre.

Hechos 6:8-15; 7:1-60.kukwe ngwantarita

 • ¿Esteban ye nire, aune Ngöbökwe dimikani dre nuainne?
 • ¿Esteban dre niebare käkwe nitre ji ngwanka kukwebätä mikani rubun krubäte?
 • Esteban jäkäbare tibienta nemen juta ye bäre, ¿ye bitikäre dre nuainbare niarabätä?
 • ¿Monso bati tä bämikani dän ken ye nire?
 • ¿Esteban jämi krüte ye känenkri dre käräbare kwe Jehová ie?
 • Nitre ruäre tä kukwe käme nuainne nibätä ye ngwane, ¿ni raba ja ngwen ño Esteban erere?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Hechos 6:8-15 yebätä.

  Nitre testiko Jehovakwe tä kukwe driere ye ötakäre, ¿nitre ji ngwanka kukwebätä tä dre nuainne? (Hech. 6:9, 11, 13.)

 • Ñäkädre Hechos 7:1-60 yebätä.

  ¿Drekwe Esteban dimikani blite kwin kukwe Ngöbökwe yebätä nitre umbre kukwe Ükatekä nitre judío kräke ye ngwärekri, aune kukwe bämikani kwe ye tä dre driere nie? (Hech. 7:51-53; Rom. 15:4; 2 Tim. 3:14-17; 1 Ped. 3:15.)

  ¿Nitre tä ja mike kukwe drieta nikwe rüere yekrä nikwe ja töimikadre ño? (Hech. 7:58-60; Mat. 5:44; Luc. 23:33, 34.)