Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 105: Nämene ngübare Jerusalén

Kukwe kira 105: Nämene ngübare Jerusalén

NITRE ne nänkä Jesube. Nitre ye käkwe Jesús kukwei mikani täte aune namani Jerusalén. Nitre jökrä nämene ngübare angwane, kä ngö namani kri gwi. Murie dite rika jötrö ngwarbe ta ye kwrere. Biti jondron ñukwä jutra ye kwrere namani tuin niaratre itire itire ye dokwäbiti. ¿Nitre ja tötikaka itire itire ye dokwäbiti ñukwä jutra tä ye tuin mäi? ¿Ye abokän dre?

Üai deme namani nitre ja tötikaka Jesube siklo kena yebiti

¡Ye jondron ñan tuabare! Jesús nämene bobukäre kä kwinbiti Rün kwe yebe, aune Ngöbö üai deme ye mikani näkäin kwe nitre nänkä niarabe yebiti. ¿Ngöbö üai ye käkwe niaratre mikani dre nuainne gare mäi? Jökrä namani blite kukwe jene jene yebiti.

Murie dite raba mate ye kwrere kä ngö namani ye ngö juruabare nitre kwati krubäte Jerusalén ie, aune dre namani bare ye jatani tuin. Nitre ruäre juta mada känti nükani bieta Pentecostés bieta nitre israelkwe ye nuainkäre. ¡Jondron ñan tuabare namani bare okwäbiti! Nitre ja tötikaka Jesubätä namani blite kukwe kwetre yebiti Ngöbökwe kukwe kwin nuainbare yebätä.

Nitre nükani kä yekänti ye käkwe niebare: ‘Nitre jökrä ne Galilea’. ‘Angwane, ¿ñokänti niaratre raba blite kukwe jene jene nikwe yebiti?’

Pedro namani nünaninkä kukwe ye mikakäre gare. Blitabare ja dibiti kwe, aune Jesús kämikani ño bätä Jehovakwe ganinkröta ye mikani gare kwe nitre ie. ‘Matare Jesús tä kä kwinbiti Ngöbö ye ken,’ Pedro niebare. ‘Aune niara Ngöbö üai deme käbämikani ye miri näkäin kwe. Yebätä kukwe ñan tuabare ne tä nemen bare.’

Pedro käkwe kukwe ye niebare angwane, kukwe nuainbare Jesubätä yebätä ja namani ruin ngite nitre kwati ie. ‘¿Nunkwe dre nuaindre?’ nitre käkwe ngwanintari. Pedro niebare: ‘Munkwe ja töi kwitadre aune ja ngökadre ñöte.’ Köbö ye arabe näire nitre 3.000 käkwe ja ngökani ñöte aune ja mikani nänkä Jesús jiebiti kwetre.

Hechos 2:1-47.kukwe ngwantarita

 • Tä bämikani ye erere, ¿nitre nänkä Jesube nämene ngübare Jerusalén yebätä dre namani bare?
 • ¿Nitre kä madabiti nükani Jerusalén ye okwäbiti dre ñan tuabare namani bare?
 • ¿Pedro dre mikani gare nitre ie?
 • ¿Nitre käkwe Pedro kukwe nuabare ye bitikäre ja namani ruin ño ietre, aune dre nuaindre kwetre?
 • ¿Bieta Pentecostés kä 33 yete ni nibe ja ngökani ñöte?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Hechos 2:1-47 yebätä.

  Jesús kämikani ye ngie nikani nitre Judío ye jökräbiti, ¿Pedro kukwe niebare Hechos 2:23, 36 ye tä mike gare ño? (1 Tes. 2:14, 15.)

  ¿Pedro blitabare Kukwe Ngöbökwe yebiti, kukwe meden kwin bämikani kwe? (Hech. 2:16, 17, 29, 31, 36, 39; Col. 4:6.)

  Jesús “yabe gobran kä kwinbätä kräke” käbämikani Pedro ie, ¿yabe kena yebiti Pedro dre nuainbare? (Hech. 2:14, 22-24, 37, 38; Mat. 16:19.)