Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 104: Jesús nikaninta kä kwinbätä

Kukwe kira 104: Jesús nikaninta kä kwinbätä

KÖBÖ nikani ta, aune Jesús ja mikani tuare bä kabre nitre nänkä jiebiti ie. Bati, nitre 500 ja tötikaka kwe käkwe tuani. Jesús ja mikani tuare nitre ja tötikaka kwe ie ye ngwane, ¿drebätä blitabare kwe bentre gare mäi? Gobran Ngöbökwe yebätä. Jehovakwe Jesús juani Kä tibienbätä dirikäre gobran yebätä. Niara ganinkröta ye bitikäre täbe ye nuainne.

Jesús nikaninta kä kwinbiti

¿Gobran Ngöbökwe ye dre gärätä törö mäi? Ye gobran metre Ngöbökwe kä kwinbiti, aune Ngöbökwe Jesús Dianinkä reire. ¡Nibira gare nie erere, nitre nämene mrönike ye Jesukwe bukani, nitre bren mikaninta kwin kwe, aune nitre krütanina ganinkröta kwe, yebiti bämikani kwe niara rabai rei kwin krubäte!

Yebätä, Jesukwe gobrandi kä mil krati te kä kwinbätä ye ngwane, ¿dre rabai bare Kä tibienbätä? Kä tibien ne jökrä kwitai bä nuäre krubäte. Rü, ja kämika, bren, gata, ye ñaka rabaira jire. Ye rabai bare gare nie ñobätä ñan aune Ngöbökwe Kä tibien sribebare ne kwe tädre bä nuäre nikrä. Yebätä kä bä nuäre Edén ye sribebare kwe. Ngöbö tö dre dre ie ye erere Jesukwe mikai nemen bare.

Kä nükani nänkäreta kä kwinbiti Jesús ie. Köbö 40 te ja mikani tuare kwe nitre ja tötikaka kwe ie aune niara nämene nire ye namani gare ietre. Akwa jämi nikenta känenkri niebare kwe ietre: ‘Munkwe ja mikate Jerusalén ne kwe üai deme ye rabadre munbiti.’ Ye abokän Ngöbö die kri yebiti tä jondron jökrä nuainne, murie mate ye kwrere, ye käkwe nitre nänkä Jesús jiebiti dimikai Ngöbö töi ye nuainne. Mrä, Jesukwe niebare: ‘Munkwe kukwe driedi tibätä Kä jökräbiti tibien.’

Kukwe ne niebare kwe ye bitikäre, jondron ñan tuabare namani bare. Niara nikani kunkwäre kä kwinbiti, tuin nete ye erere. Biti muta nikani biti aune nitre ja tötikaka kwe käkwe ñaka tuani mada. Jesús nikani kä kwinbiti, aune yete namani gobrane nitre nänkä niara jiebiti Kä tibienbätä yebiti.

Nitre ja tötikaka tä nikren kwinbiti

1 Corintios 15:3-8; Revelación 21:3, 4; Hechos 1:1-11.kukwe ngwantarita

 • ¿Bati nitre ja tötikaka nibe käkwe Jesús tuani, aune drebätä blitabare kwe bentre?
 • ¿Dre abokän Gobran Ngöbökwe, aune Jesús gobrandi kä mil krati te ye ngwane nünain ño Kä tibienbätä?
 • ¿Köbö kwäbe te Jesús ja mikani tuare nitre ja tötikaka kwe ie, akwa dre köböi nükani?
 • ¿Jesús jämi nitre ja tötikaka kwe tuenmetre känenkri dre nuaindre kwetre niebare kwe ietre?
 • Bämikani nete ye erere, ¿dreta nemen bare aune Jesús nianinkä ño nitre ye okwäte?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre 1 Corintios 15:3-8 yebätä.

  ¿Ñobätä Pablo blitabare metre Jesús ganinkröta yebätä, aune kukwe medenbätä ni kristiano raba blite metre kä nengwane? (1 Cor. 15:4, 7, 8; Isa. 2:2, 3; Mat. 24:14; 2 Tim. 3:1-5.)

 • Ñäkädre Hechos 1:1-11 yebätä.

  Kukwe rabai bare niebare Hechos 1:8, känti ye erere, ¿nemen kä medenkänti kukwe driebare? (Hech. 6:7; 9:31; 11:19-21; Col. 1:23.)