Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 97: Jesús nükani reire

Kukwe kira 97: Jesús nükani reire

NITRE nibu jondron käräkä ie kä ñaka tuin Jesukwe mikaninta kwin, ye bitikäre Jerusalén ye ken Jesús nükani juta chi känti. Nitre nänkä ben nibu ie niebare kwe: ‘Mun rika juta yete aune mula tä ngäbäre kwain krati munye. Munkwe tikate aune mun jata ngwena tie.

Mula ye jänükani Jesús ie aune, namani täkänibiti. Biti, Jerusalén nämene känime yekänti nikani mula yebiti. Namani juta ye ken aune, nitre kwati nikani kain ngäbiti. Nitre jökrä bäsi käkwe dän kwetre ye dianinkä jabätä biti mikani jite kwetre. Nitre mada käkwe balma kä ye mikani jite biti namani niere ja dibiti: ‘¡Ngöbö, mä kukwe kwin nuain rei kite Jehová käbiti yekrä!’

Nitre tä Jesús kain ngäbiti kä jutobiti

Kirabe Israel yekänti rei mrä nämene niken Jerusalén mula yebiti ja mikakäre gare nitre ie. Erere Jesús nuainbare. Nitre ye tönamani Jesús tuai reire ye bämikani kwetre. Akwa nitre ruäre ñaka tönamani tuai reire. Jesús namani templo aune kukwe namani bare yebätä nüke gare nie.

Templo yete Jesús nitre ie kä ñaka tuin, bätä nitre nakwaninkä ye mikaninta kwin. Ye jutuabare monsotre kia ie aune, namani ja dibiti Jesús käikitekä. Akwa yekwe nitre sacerdote ye mikani rubun, aune niebare kwetre Jesús ie: ‘¿Monsotre kia tä dre niere ye ruin mäi?’

‘Jän,’ Jesús niebare. ‘“Ngöbö monsotre kia ye mikai ja käikitekä” nieta Bibliabätä ye ñaka gare munye?’ Yebätä rei biani Ngöbökwe ye monsotre kia namani käikitekä jankunu.

Monsotre kia ye erere ni tö ja ngwain, ¿ñan ererea? Nitre ruäre ñaka törba ni tuai blite gobran Ngöbökwe yebätä. Akwa jondron kwin krubäte Jesús nuaindi nitre kräke, ye nikwe mikai gare jankunu ni madai.

Jesús nämene Kä tibienbätä ye ngwane ñaka nämene gobrane. ¿Ñongwane kä rükai nuainkäre ie? Nitre nänkä ben ye tönamani mikai gare jai. Ani ye mike gare jai.

Mateo 21:1-17; Juan 12:12-16.kukwe ngwantarita

 • Jerusalén ye ken Jesús nükani juta chi känti angwane, ¿nitre ja tötikaka kwe ye juani dre nuainne kwe?
 • Tä bämikani ye erere, ¿Jesús nikani nemen juta Jerusalén ye ken angwane dre nakaninkä?
 • ¿Nitre ie kä ñaka tuin bätä nitre nakwaninkä Jesukwe mikaninta kwin, monsotre kia ye tuani angwane dre nuainbare kwetre?
 • ¿Nitre sacerdote namani rubun yei Jesukwe dre niebare?
 • ¿Ñokänti ni raba ja ngwen monsotre kia käkwe Jesús käikitaninkä ye erere?
 • ¿Nitre ja tötikaka Jesukwe tönamani dre mikai gare jai?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Mateo 21:1-17 yebätä.

  ¿Jesús nükani reire Jerusalén ye ngwane, ñobätä ñaka nuainbare kwe, gobran krikri juta Roma känti nämene nuainne ye erere? (Mat. 21:4, 5; Zac. 9:9; Fili. 2:5-8; Col. 2:15.)

  ¿Jesús namani templo te angwane monsotre kia Israel käkwe kukwe Salmo 118 känti niebare, ye tä dre driere monsotre bati ie? (Mat. 21:9, 15; Sal. 118:25, 26; 2 Tim. 3:15; 2 Ped. 3:18.)

 • Ñäkädre Juan 12:12-16 yebätä.

  ¿Nitre käkwe Jesús käikitaninkä palma kä yebiti ye tä dre bämike? (Juan 12:13; Fili. 2:10; Rev. 7:9, 10.)