Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 96: Jesús nitre bren mikaninta kwin

Kukwe kira 96: Jesús nitre bren mikaninta kwin

JESÚS nämene dikekä käbiti tibien aune, nämene ni bren miketa kwin. Nämene jondron ñan tuabare nuainne ye namani gare juta bäreta ye ie. Yebätä nitre nikraninkä, kä ñaka tuin ie, ngoto bren, bätä nitre mada kwati bren mada kisete ye nitre nämene niken ngwena ie. Aune jökrä Jesukwe mikaninta kwin.

Juan käkwe Jesús ngökani ñöte ye bitikäre kä nikanina komä ta. Aune Jesús näin Jerusalén, känti kämikai biti gaikröta niebare nitre apóstol kwe ie. Akwa käne nämene ni bren miketa kwin.

Meri bren jesukwe mikaninta kwin

Bati Jesús nämene kukwe driere sabado te. Sabado ye köbö ja dükakrä nitre judío kräke. Meri bämikani nete ye nämene nakwaninkä kä 18 te, aune ñaka ja ngököte jire. Yebätä Jesús kise mikani niarabiti, aune meri ye ja ngökaninte. ¡Namaninta kwin!

Yekwe nitre ji ngwanka kukwebätä mikani rubun. ‘Köbö ti dianinkä sribikäre’, ni iti niebare ja dibiti nitre kwati ie. ‘¡Köbö yete nitre bren jatadre ja miketa kwin, aune ñaka sabado te!’

Akwa Jesús niebare: ‘¡Mun töi käme! Sabado yete mun jökrä raba mula munkwe ye tikete biti niken ngwena ñö ñain. Aisete, kä 18 te meri bobre ne tä bren yebätä mikadreta kwin sabado yete arato, ¿ñan ererea?’ Jesús kukwe niebare ne käkwe nitre töi käme ye mikani ja gaire.

Ye bitikäre, Jesús bätä nitre apóstol kwe nikani Jerusalén kokwäre. Namanintre juta Jericó ye ken aune, nitre nibu jondron käräkä abokän ie kä ñaka tuin ie Jesús kukwe juruabare aune niebare kwetre ja dibiti: ‘Jesús nun dimike.’

Nitre ie kä ñaka tuin ye Jesukwe käräbare aune ngwanintari kwe: ‘¿Tikwe dre nuaindre munkrä ie mun tö?’ Niaratre niebare: ‘Dänkien, mä kä mika tuin nun okwäte.’ Jesús kise mikani okwäte, ¡aune bengwaire kä namaninta tuin ietre! ¿Ñobätä Jesús kukwe ñan tuabare ne jökrä nuainbare gare mäi? Ñobätä ñan aune, nitre ye nämene tare kwe aune tö namani tuai tödeke jai. Ne tä mike gare nie, niara gobrandi ye ngwane nitre Kä tibienbätä ñaka rabaira bren jire.

Mateo 15:30, 31; Lucas 13:10-17; Mateo 20:29-34.kukwe ngwantarita

 • ¿Jesús nämene dikekä käbiti tibien ye ngwane dre nuainbare kwe?
 • Jesús ngökani ñöte ye bitikäre kä nikani komä ta, ¿ye ngwane dre niebare kwe nitre apóstol kwe ye ie?
 • ¿Nitre bämikani ye nire, aune Jesús dre nuainbare meri yekrä?
 • ¿Ñobätä Jesús kukwe niebare ye käkwe nitre ji ngwanka kukwebätä mikani ja gaire?
 • Jesús bätä nitre apóstol kwe namani Jericó ken ye ngwane, ¿nitre nibu jondron käräkä ie kä ñaka tuin ye kräke dre nuainbare kwe?
 • ¿Ñobätä Jesús nämene jondron ñan tuabare nuainne?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Mateo 15:30, 31 yebätä.

  ¿Jehová ye die kri krubäte ye bämikani ño Jesús yebiti, aune Jehová tä jondron käbämike kä mrä kräke yebätä nikwe töbikadre ño? (Sal. 37:29; Isa. 33:24.)

 • Ñäkädre Lucas 13:10-17 yebätä.

  Jesús Gobrandi kä Mil krati ye ngwane jondron kwin nuaindi kwe nitre kä tibienbätä kräke, ¿niara jondron ñan tuabare nuainbare köbö sábado te, ye tä mike gare ño? (Luc. 13:10-13; Sal. 46:9; Mat. 12:8; Col. 2:16, 17; Rev. 21:1-4.)

 • Ñäkädre Mateo 20:29-34 yebätä.

  Jesús nämene käre kä denkä jai nitre dimikakäre, ¿ye mikata gare ño kukwe kädrieta nekänti aune ye tä dre driere nie? (Deu. 15:7; Sant. 2:15, 16; 1 Juan 3:17.)