Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 94: Jesús nämene monso kia tarere

Kukwe kira 94: Jesús nämene monso kia tarere

JESÚS mike ñärärä nete küde kitani monso chi yebiti. Monsotre kia nämene tare kwe. Nitre tä nikren niarabätä ye apóstol kwe. ¿Jesús dre niebare ietre gare mäi?

Jesús bätä nitre apóstol käkwe nänbare mente abokän gwä nükaninta. Ji ngrabare nitre apóstol käkwe ñäkäbare jai kwärikwäri. Yebätä, namaninta aune Jesús ngwanintari ietre: ‘¿Drebätä mun ñäri jai ji ngrabare?’ Drebätä ñäkäbare kwetre jai ye gare Jesús ie. Akwa kukwe ye ngwanintari kwe, ne kwe nitre apóstol käkwe niedi ie o ñakare ye tönamani gai.

Jesús aune monso chi

Nitre apóstol käkwe ñaka mikani gare ie, ñobätä ñan aune niaratre meden bäri ütiäte yebätä nämene ñäke jai ji ngrabare. Ruäretre tönamani ja tuai bäri ütiäte madatre yebätä. Ni tö rabadre ja tuai bäri ütiäte ni madabätä ñaka kwin, ¿ye Jesús niebare ño ietre?

Jesús monso chi ye käräbare, aune mikani niaratre jökrä ngwärekri kwe. Biti niebare kwe nitre nänkä ben ie: ‘Ti tönibi kukwe ne mikai gare kwin munye: Munkwe ja töi kwitadre aune ja mikadre monsotre kia ye erere aune, aibe köböire mun rabai gobran Ngöbökwe yete. Ni ja ngwen monso chi ne erere ye abokän bäri ütiäte gobran Ngöbökwe yete.’ ¿Ñobätä kukwe ne niebare kwe gare mäi?

Monso kia ye töi ñaka ja tuai bäri kri aune bäri ütiäte madabätä. Yebätä nitre apóstol käkwe ja töimikadre monso kia ye erere aune ñaka ja töimikadre kwetre ja tuabätä bäri kri aune ütiäte.

Jesús nämene monso kia tarere krubäte ye bämikani kwe, köbö mada ngwane. Sö nikani ruäre ta ye bitikäre nitre ruäre nükani monso kwe ngwena Jesús tuakäre. Nitre apóstol tö namani juain mento. Akwa Jesús niebare ietre: ‘Monso kia tuenmetre näin ti kokwäre, aune munkwe ñan ketabätä, ñobätä ñan aune gobran Ngöbökwe ye tä nitre niaratre ne kwrere kräke.’ Biti kisekitani monso kia yebiti kwe aune kukwe kwin niebare kwe ietre. ¡Jesús monso kia tarere nibi gare nie ye kwin krubäte! ¿ñan ererea?

Mateo 18:1-4; 19:13-15; Marcos 9:33-37; 10:13-16.kukwe ngwantarita

 • ¿Nitre apóstol nämene mente jataninta ja jiebiti ye ngwane drebätä ñäkäbare kwetre jai?
 • ¿Ñobätä Jesús monso chi käräbare aune mikani kwe nitre apóstol ye ngätäite?
 • ¿Nitre apóstol ja ngwandre ño monsotre kia ye erere?
 • Sö nikani ruäre ta ye bitikäre, ¿monsotre kia ye tare Jesukwe bämikani ño kwe?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Mateo 18:1-4 yebätä.

  ¿Ñobätä Jesús nämene kukwe bämike ni mada tötikakäre? (Mat. 13:34, 36; Mar. 4:33, 34.)

 • Ñäkädre Mateo 19:13-15 yebätä.

  ¿Monsotre töi ño erere nikwe ja ngwandre ne kwe Gobran Ngöbökwe kukwei kwin ye rabadre nikwe? (Sal. 25:9; 138:6; 1 Cor. 14:20.)

 • Ñäkädre Marcos 9:33-37 yebätä.

  ¿Ni tö rabadre ja tuai ütiäte yebätä Jesús dre driebare nitre ja tötikaka kwe ie? (Mar. 9:35; Mat. 20:25, 26; Gál. 6:3; Fili. 2:5-8.)

 • Ñäkädre Marcos 10:13-16 yebätä.

  ¿Nire nire kräke Jesús nämene ja töimike jäme, aune niarakwe kukwe bämikani ye tä dre driere nitre umbre konkrekasionte ie? (Mar. 6:30-34; Fili. 2:1-4; 1 Tim. 4:12.)