Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Tärä tikwe tä blite Bibliabätä

Kukwe kira 88: Juan käkwe Jesús ngökani ñöte

Kukwe kira 88: Juan käkwe Jesús ngökani ñöte

ÜTÜ kite kuintubu ni iti dokwäbiti mike ñärärä. Ni ye Jesús. Kä niena 30 niarabiti. Aune ni tä niarabe ye Juan. Nikwe kukwe mikanina gare jai niara yebätä. María nikani mräkä kwe Elizabet tuinbiti angwane, kä namani juto monso chi yebätä aune betatebare kwe Elisabet bulete, ¿ye törö mäi? Monso chi jämi därere ye abokän Juan. Akwa ¿Juan bätä Jesús tä dre nuainne nete?

Jesús ngökani ñöte

Gwä Juan käkwe Jesús ngürü ñö Jordante. Ye erere ja ngökata ñöte. Ni kriata ñöte biti ni diankata kä mrebiti. Juan tä ne nuainne ni madabätä; yebätä kädekata Juan ni Ngökaka ñöte. Akwa ¿ñobätä Jesús ngökani ñöte kwe?

Juankwe ye nuainbare, ñobätä ñan aune Jesús käkwe ja ngökamana ñöte ie. Nitre kukwe käme nuainkä ie ja ruin ngite abokän tö bämikai ye Juan kätä ngökö ñöte. Akwa ¿Jesús kukwe käme nuainbare ne kwe ja rabadre ruin ngite ie? Ñakare, Jesús ñaka ye nuainbare, ñobätä ñan aune niara Ngöbö Monsoi kä kuinbiti jatani. Kukwe madabätä arato, Juan käkwe ngökadre ñöte käräbare kwe ie. Kukwe meden ani mike gare jai.

Jesús jämi nüke Juan känti ye känenkri nämene jondron sribere kri yebiti. Ni jondron sribekä kri yebiti ye kätä mesa bätä täkärä ye sribere. José, María muko, ye jondron sribekä kri yebiti, niara driebare Jesús ie nuainkäre arato. Akwa Ngöbökwe ñaka Monsoi ye juani Kä tibienbätä jondron sribekäre kri yebiti. Sribi bäri ütiäte nämene kräke kwe, aune kä nükani sribi ye nuainkäre ie. Yebätä Jesús jatani sribi rünkwe nuainkäre ye bämikakäre, Juan käkwe ngökadre ñöte käräbare kwe ie. ¿Ye namani kwin Ngöbökrä?

Jän, ñobätä ñan aune, Jesús nükaninta kä mrebiti ye bitikäre, ni kukwe namani kä kwinbiti käkwe niebare: ‘Ne Monso tikwe, abokän käi juto tibätä.’ Kä kwin namani tuin ñäkänitubu aune ütü jatani kuintubu Jesús yebiti. Akwa ye ñan ütü metre. Bä ütü ye kwere. Ye erametre Ngöbö üai deme.

Kukwe keta kabrebätä namani töbikadre Jesús ie, yebätä nikani kä kaibe känti köbö 40 te. Yete Satana nükani niara känti. Satana käkwe Jesús nuaninte bämä ne kwe ñaka Ngöbö kukwei mikatre täte kwe. Akwa Jesús ñaka ye nuainbare.

Ye bitikäre, Jesús nükaninta aune nitre ruäre namani gare ie abokän namani nitre kena ja tötikaka kwe. Ruäre abokän: Andrés, Pedro (kädekani Simón arato), Felipe bätä Natanael (kädekani Bartolomé arato). Jesús bätä nitre ye nikani juta Galilea känti. Yete namanintre nünentubu Caná Natanael mräkätre yekänti, yete nitre nämene ja mike gure, kä yekänti Jesukwe jondron ñan tuabare nuainbare kena. ¿Dre gare mäi? Ñö kwitani vinone kwe.

Mateo 3:13-17; 4:1-11; 13:55; Marcos 6:3; Juan 1:29-51; 2:1-12.kukwe ngwantarita

 • ¿Nitre nibu bämikani ye nire?
 • ¿Ño ni ngökata ñöte?
 • ¿Juan nämene nire nire ngökö ñöte?
 • ¿Kukwe meden ütiätebätä Juan käkwe Jesús ngökadre ñöte käräbare kwe ie?
 • ¿Jesús ja ngökani ñöte ye namani kwin Ngöbökrä bämikani ño kwe?
 • Jesús nikani kä kaibe känti köbö 40 te, ¿ye ngwane dre namani bare?
 • ¿Nire nire käkwe ja mikani nänkä Jesube o ja tötikaka kwe, aune kukwe meden ñan tuabare nuainbare kena kwe?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Mateo 3:13-17 yebätä.

  ¿Ja ngökadre ñöte ye Jesús bämikani ño nitre ja tötikaka kwe yekrä? (Sal. 40:7, 8; Mat. 28:19, 20; Luc. 3:21, 22.)

 • Ñäkädre Mateo 4:1-11 yebätä.

  Jesús nämene kukwe driere kwin Kukwe Ngöbökwe yebiti, ¿ye tä ni dimike ño ja tötike mantre jetebe Bibliabätä? (Mat. 4:5-7; 2 Ped. 3:17, 18; 1 Juan 4:1.)

 • Ñäkädre Juan 1:29-51 yebätä.

  ¿Juan ni Ngökaka ñöte käkwe nitre ja tötikaka ben ye jie ngwani nire kokwäre, aune ni raba nuainne ño niara erere? (Juan 1:29, 35, 36; 3:30; Mat. 23:10.)

 • Ñäkädre Juan 2:1-12 yebätä.

  Jehová tä jondron kwin ye bien nitre Niara mikaka täte ie, ¿Jesús jondron ñan tuabare nuainbare kena yebiti bämikani ño? (Juan 2:9, 10; Sal. 84:11; Sant. 1:17.)