Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 85: Jesús därebare establo känti

Kukwe kira 85: Jesús därebare establo känti

¿MONSO chi ne nire gare mäi? Ye Jesús. Gwä däreni establo känti. Establo ye abokän kä jondron nire ngübakäre. María tä Jesús mike tibien pesebre yete, kä yekänti mula bätä jondron mada nire bukata. Akwa ¿ñobätä María bätä José tä nete jondron nire yebe? Kä ye ñaka monso därere ye ngübakrä, ¿ñan ererea?

Ñaka yekrä. Akwa niaratre tä nete kukwe nebätä: César Augusto, ni gobranka Roma käkwe kukwe ükaninte ne kwe nitre därebare medente ye erere känti rikadreta ja kä tike täräbätä. José därebare Belén nete. Akwa niara bätä María nükaninta ye ngwane ju ñaka kwani ietre. Yebätä nükani nete jondron nire ngätäite. ¡Köbö ye näire Jesús därebare Maríakwe! Akwa mä raba mike ñärärä niara tuin kwin.

José, María aune Jesús chichire

¿Nitre obeja ngübaka kite Jesús mike ñärärä ye tuin mäi? Niaratre nämene jubäre deu aune kä trä ngitianinkä bäre. ¡Ye abokän ángel! Nitre obeja ngübaka ye nikaninkä krubäte. Akwa ángel ye käkwe niebare ietre: ‘¡Mun ñan kä jürä ngwan jabätä! Kukwe kwin tä munkrä tikwe. Matare, kä Belén känti, Kristo ni Dänkien däreni. ¡Niara nitre mikai kwäre! Täi minianinte dänkwäte aune mikani pesebre te.’ Drekebe ngwarbe ángel kwati nükani aune namani Ngöbö käikitekä. Bengwaire nitre obeja ngübaka nikani Jesús känene aune kwani ietre.

¿Ñobätä Jesús ye ütiäte krubäte gare mäi? ¿Erametre niara ye nire gare mäi? Kukwe kira kena nekänti nikwe ja kitaba Ngöbö Monsoi yebätä, tä törö mäi. Niara käkwe sribibare Jehová ben kä kwinta, Kä tibien bätä jondron mada jökrä sribebätä. ¡Ni ne abokän Jesús!

Jehovakwe Monso kwe kä kwinbiti ye mikani Mariabätä. Jötrö ngwarbe, monso ye jantani nirien niarabätä, monso manda tä nirien meyebätä ye erere. Akwa monso ne abokän Ngöbö Monsoi. Mrä mada niara därebare Belén establo yete. Jesús därebare angeletre niebare nitre ie, ¿ñobätä kä namani juto niaratre yebätä nü gare mäi?

Lucas 2:1-20.kukwe ngwantarita

 • ¿Monso chi bämikani ye nire aune María tä mike medente?
 • ¿Ñobätä Jesús därebare establo yete jondron nire yebe?
 • ¿Nitre tä näin gwä establo känti ye nire aune ángel iti käkwe dre niebare ietre?
 • ¿Ñobätä Jesús ye ütiäte kri?
 • ¿Ñobätä Jesús ye kädeka raba Ngöbö Monsoi?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Lucas 2:1-20 yebätä.

  ¿Ngöbökwe kukwe mikani gare Jesús däredi yebätä ye César Augusto kukwe ükaninte yebiti kukwe ye namani bare ño? (Luc. 2:1-4; Miq. 5:2.)

  ¿Ñokänti ni raba nemen ‘nitre kan ngäbitita Ngöbökwe’ ye ngätäite? (Luc. 2:14; Mat. 16:24; Juan 17:3; Hech. 3:19; Heb. 11:6.)

  Nitre bobre obeja ngübaka kä Judea känti yebätä ni ni Diantarikä därebare ye käi namani juto, ¿ñobätä ni Ngöbö mikaka täte kä nengwane yebätä kä rabadre bäri juto? (Luc. 2:10, 11; Efe. 3:8, 9; Rev. 11:15; 14:6.)