Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 79: Daniel tä lion ngätäite

Kukwe kira 79: Daniel tä lion ngätäite

¡MIKE ñärärä! Kukwe tare tä Daniel kisete. Akwa lion ñaka niara nuainne jire. ¿Ñobätä gare mäi? ¿Nire Daniel kitani lion kabre ne ngätäite? Ani mike gare jai.

Rei mada namani Babilonia kädeka nämene Darío. Daniel ye töi kwin bätä töbätä yebätä nämene tuin kwin Darío ie, aune mikani gobranka kri kwe gobran kwe yete. Yebätä nitre mada töinamani käme Daniel kräke, aune ne nuainbare kwetre:

Darío

Nikani Darío känti aune niebare kwetre ie: ‘Rei kri, mä kukwe ükadrete ie nun jökrä tö, ne kwe sö krati te ni jökrä käkwe ñaka oradre ni mada aune ngöbö mada ie, ñakare aune oradre mä aibe ie, rei kri. Nirekwe ñaka ye nuaindre ye kitadre lion ie.’ Ñobätä nitre tönamani kukwe ye ie ñaka namani gare Darío ie. Akwa namani kwin kräke, yebätä kukwe ye tikabare kwe. Biti kukwe ye kwita ñaka raba jire.

Kukwe ye namani gare Daniel ie aune, nikani ja gwirete aune orabare kwe nämene nuainne käre ye erere. Daniel oradi jankunu Jehovai ye nämene gare nitre töi käme yei. Niaratre tönamani Daniel kämikai ye erere rabai bare namani ruin ietre yebätä kä namani jutobätä.

Dre nämene nemen bare ye namani gare rei Darío ie aune, namani ulire. Akwa kukwe ye kwita ñaka raba, aune ni juani Daniel kite kämäkäte lion ie. Akwa rei niebare Daniel ie: ‘Ngöbö mikata täte mäkwe ye mä mikai kwäre ie tikwe tö ngwandi.’

Darío namani töbike krubäte yebätä köbö ñaka namani deu ie. Jädrinaine nikani lion kämäkäi yekänti. Tuin yete. Niara ñäkäbare ja dibiti ie: ‘¡Daniel, Ngöbö nire mikaka täte! ¿Ngöbö mikata täte mäkwe ye käkwe mä miri kwäre lion kisete?’

Daniel tä lion kabre kämäkäite

Daniel niebare, ‘Ngöbökwe ángel kwe juni aune lion kada diri kwe ne kwe ñaka ti nuaindre tare kwe.’

Kä namani juto krubäte reibätä. Ni juani kwe Daniel denkä kämäkäte. Biti nitre tönamani Daniel kämikai ye kitani lion ie. Nitre ye jämi nemen nguse lion yekänti aune, lion käkwe kani aune krä mrükanite jökrä kwe.

Biti rei Darío tärä tikani nitre gobran kwete ye jökrä ie: ‘Mun jökrä käkwe Ngöbö Danielkwe mika täte. Niara tä jondron ñan tuabare nuainne. Niara Daniel kriemikani ne kwe lion ñaka kwetadre.’

Daniel 6:1-28.kukwe ngwantarita

 • ¿Nire abokän Darío, aune töinämene ño Daniel yekrä?
 • ¿Nitre töi käme käkwe Darío töimikani dre nuainne?
 • ¿Kukwe mrä ükaninte ye namani gare Daniel ie angwane dre nuainbare kwe?
 • ¿Ñobätä Darío namani ulire aune ñaka namani küben, aune jädrinaine dre nuainbare kwe?
 • ¿Daniel dre niebare Darío ie?
 • ¿Nitre töi käme tönamani Daniel kämikai yebätä dre namani bare, aune Darío kukwe meden tikani nitre jökrä gobran kwete ye ie?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Daniel 6:1-28 yebätä.

  Nitre testiko Jehovakwe tä kukwe driere kä nengwane ye nitre rüere töta nemen ketaibätä, ¿nitre käkwe ja mikani Daniel rüere ye tä dre ngwen törö nie kukwe yebätä? (Dan. 6:7; Sal. 94:20; Isa. 10:1; Rom. 8:31.)

  ¿Ni Ngöbö mikaka täte raba ja ngwen ño Daniel erere “gobran krikri” ye ngwärekri? (Dan. 6:5, 10; Rom. 13:1; Hech. 5:29.)

  ¿Ño ni raba Ngöbö mike täte “käre” Daniel nuainbare ye erere? (Dan. 6:16, 20; Fili. 3:16; Rev. 7:15.)