Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 78: Tärä okwä tikani kibätä

Kukwe kira 78: Tärä okwä tikani kibätä
ni kise tärä okwä tikani kibätä

¿DRETA nakainkä nete? Nitre ne tä bieta kri nuainne. Rei Babilonia nitre ütiäte nübaibare kwati. Baso orore bätä ngwiane aune tazones nämene templo Jehovakwe känti diani kwetre yebiti tätre jondron ñain. Batibe ni kise jutuabare ietre tärä okwä tike kibätä. Jökrä nikaninkä.

Belsasar bätä nitre kani ngäbiti ja gwirete kwe

Belsasar, Nabucodonosor bräi ye nämene reire. Nitre töbätä käräbare kwe. ‘Nire raba ñäke tärä okwä nebätä aune dre gärätä ye mike gare tie,’ niebare reikwe, ‘ni ye ie jondron biain ere aune rabai ni nimäkäre bäri ütiäte gobran tikwe yete.’ Akwa nitre töbätä ye ie ñäkä ñaka namani gare tärä okwä tikani yebätä aune dre gäräbare ye ñaka nükani gare ietre.

Rei meye ie kä ngö juruabare aune nikani mrö käi yekänti. ‘Mä ñan kä jürä ngwan krubäte jabätä,’ niebare kwe rei ie. ‘Gobran mäkwe yete ni tä iti ie ngöbö deme ye jökrä gare. Nabucodonosor, mä ruai nämene reire angwane, niara ye mikani kwe nitre töbätä ye jökrä ngübarebiti. Niara kä Daniel. Niara kärere, aune kukwe ye mikai gare kwe mäi.’

Jötrö ngwarbe Daniel jänukani. Daniel käkwe ñaka jondron kani ngäbiti ye bitikäre, ñobätä Jehovakwe ñaka Nabucodonosor Belsasar ruai tuanimetre gobrane jankunu ye Danielkwe mikani gare. ‘Niara ye nämene bike kri,’ Daniel niebare. ‘Aune Jehovakwe mikani ja ngie nuin.’

‘Akwa dre namani barebätä gare jökrä mäi,’ Daniel niebare Belsasar ie, ‘aune Nabucodonosor nämene bike kri ye erere mä täbe ja töimike. Mä jatani tazones bätä baso templo Jehovakwe känti ngwena aune yebiti mätä jondron ñain. Kri sribebare ngöböre bätä järe ye mätä mike ütiäte jai, aune mä ñaka Ngöbö jondron jökrä Sribekä mike täte. Yebätä Ngöbökwe ni kise miri kukwe ne tike.’

Daniel niebare, ‘tärä okwä tikani ye abokän tä niere:’ ‘MENÉ, MENÉ, TEKEL bätä PARSÍN.’

‘MENÉ ye abokän Ngöbökwe köbö gobrankäre mäi ye täin barera aune mikanina krüte kwe gärätä. TEKEL ye abokän mä ñäkäbare aune mä ñaka kwani kwin gärätä. PARSÍN ye abokän gobran mäkwe ye biaindi nitre medo bätä persa ie gärätä.’

Daniel nämene blite angwane, nitre medo bätä persa nükani rüre Babilonia rüere. Juta ye diani kwetre jai aune Belsasar kämikani kwetre. ¡Kukwe tikani kibätä ye namani bare ye näire deu! Akwa ¿dre namani bare mada nitre Israel yebätä? Ani mike gare jai, akwa dre namani bare Daniel yebätä ani mike gare käne jai.

Daniel 5:1-31.kukwe ngwantarita

 • Rei Babilonia käkwe bieta kri nuainbare aune baso bätä jondron ngwä sribebare nämene templo Jehovakwe Jerusalén yete yebiti jondron ñabare kwe, ¿ye ngwane dre namani bare?
 • ¿Belsasar dre niebare nitre töbätä kwe ie akwa niaratre ñaka dre nuainbare?
 • ¿Belsasar ie meye käkwe dre käräbare?
 • Daniel niebare rei ie erere, ¿ñobätä Ngöbökwe ni kise mikani tärä tike kibätä?
 • ¿Kukwe tikani kibätä ye dre gäräbare ye Daniel käkwe mikani gare ño?
 • ¿Daniel nämene blite ye ngwane dre namani bare?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Daniel 5:1-31 yebätä.

  Ngöbö jürä ngwandre metre jabätä bätä tärä okwä tikani kibätä jutuabare Belsasar ie ye ngwane kä jürä namani niarabätä, ¿ye ja erebe mä raba niere? (Dan. 5:6, 7; Sal. 19:9; Rom. 8:35-39).

  ¿Daniel ñaka kä jürä ngwani jabätä blitakäre Belsasar bätä nitre krikri kwe yebe ye bämikani ño kwe? (Dan. 5:17, 18, 22, 26-28; Hech. 4:29.)

  Jehová ye aibe gobranka kri kä jökräbiti tibien, ¿ye mikata gare ño Daniel kapitulo 5 yekänti? (Dan. 4:17, 25; 5:21.)