Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 68: Monso nibu mikaninta nire

Kukwe kira 68: Monso nibu mikaninta nire

MÄ KRÜTADRE biti mä rükadreta nire angwane, ¿ja rabadre ruin ño mä meyei? ¡Kä rabadre juto krubäte niarabätä! Akwa ¿ni krütanina raba nüketa nire? ¿Ye erere namanina bare?

Ni brare, meri bätä monso chi bämikani ye mike ñärärä. Ni ye profeta Elías. Meri ye kän muko krütani, niara nünanka juta Sarepta känti aune monso chi ye niara ngobo. Bati monso chi ye namani bren. Namani bren krubäte aune krütani. Elías niebare meri ye ie: ‘Monso chi ye ngwen tie.’

Meri kän muko krütani aune monso kwe ganinkröta ye ken Elías tä

Elías nikani monso chi ngwena kwin aune mikani kwe jänbiti. Biti orabare kwe: ‘Jehová, monso chi ne miketa nire.’ ¡Aune monso chi namaninta mürie jäke! Elías jatani ngwena timon aune niebare kwe meri ie: ‘¡Mike ñärärä, monso mäkwe tä nire!’ Ye käi namani jutobätä.

Profeta mada ütiäte Jehovakwe kädeka nämene Eliseo. Niara nämene Elías dimike. Akwa biti Jehovakwe Eliseo mikani kukwe ñan tuabare nuainne arato. Bati niara nikani juta Sunem känti, aune meri iti umbre käkwe ja töi mikani kwin krubäte kräke. Biti meri ne arabe monsoi namani iti.

Ye biti monso ye namanina bäri kri angwane, bati dekä nikani rün kwe nämene sribire yekänti. Batibe ngetrakabare kwe: ‘¡Ti dokwä nibi tare tie!’ Jänamani gwi angwane, krütani. ¡Meye namani ulire krubäte! Jötrö ngwarbe nikani Eliseo känti.

Eliseo nükani angwane, nikani monso ngwaka ye ngwena kwartote. Orabare kwe Jehovai, biti namani tibien monso ngwaka yebiti. Monso ye namani ngire ngrabare aune müra dikani bä kükü kwe. ¡Meye nikani kwartote aune monso ye jutuabare nire ie, ye käi namani jutobätä!

Nitre krütanina kwati krubäte. Ye tä mräkätre aune ja ketamuko kwetre mike ulire. Nitre krütanina ye ni ñaka raba miketa nire. Akwa Jehová raba nuainne. Nitre krütanina kwati krubäte mikaita nire kwe, ye nikwe mikai gare jai ja känenkäre

1 Reyes 17:8-24; 2 Reyes 4:8-37.


kukwe ngwantarita

 • ¿Nitre nimä bämikani ye nire, aune bati dre namani bare monso chi yebätä?
 • ¿Monso chi yebätä Elías käkwe dre ribebare orasionte aune ye biti dre namani bare?
 • ¿Ni Elías dimikaka ye kädekata ño?
 • ¿Ñobätä Eliseo juani meri iti Sunem ye gwirete?
 • ¿Eliseo käkwe dre nuainbare aune dre namani bare monso chi krütani yebätä?
 • Elías bätä Eliseo käkwe bämikani ye erere, ¿Jehová die tärä dre nuainkäre?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre 1 Reyes 17:8-24 yebätä.

  ¿Elías nämene Ngöbö mike täte aune tödeka kwe ye nuaninte ño? (1 Rey. 17:9; 19:1-4, 10.)

  ¿Meri kän muko krütani yekwe tödekabare krubäte ye bämikani ño kwe? (1 Rey. 17:12-16; Luc. 4:25, 26.)

  Meri Sarepta kän muko krütani yebätä kukwe namani bare metre, ¿Jesús kukwe niebare Mateo 10:41, 42 ye tä mike gare ño? (1 Rey. 17:10-12, 17, 23, 24.)

 • Ñäkädre 2 Reyes 4:8-37 yebätä.

  ¿Meri Sunem ye tä dre driere nie ja mikadre mantiame yebätä? (2 Rey. 4:8; Luc. 6:38; Rom. 12:13; 1 Juan 3:17.)

  ¿Ni raba dre dre kwin nuainne nitre Ngöbö mikaka täte kä nengwane yekrä? (Hech. 20:35; 28:1, 2; Gál. 6:9, 10; Heb. 6:10.)