Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 75: Monso nibokä tä Babilonia

Kukwe kira 75: Monso nibokä tä Babilonia

REI Nabucodonosor nikani nitre Israel bäri töbätä ngwena Babilonia. Biti, monsotre bäri bä nuäre aune töbätä dianinkä kwe. Nibokä tuin nete. Iti ye Daniel, aune mräkätre nimä abokän nitre babilonia käkwe kädekani Sadrac, Mesac bätä Abednego.

Nabucodonosor tö namani tötikai ne kwe rabadre sribire gwirete. Kä komä te tötikani, biti bäri töbätä ye aibe diainkä kwe niara dimikakäre kukwe ükete. Tö namani monsotre ye tuai dite, yebätä mrö bätä vino sribe nämene niara aune mräkätre kräke ye arabe te bukadre niebare kwe.

Daniel, Sadrac bätä Abednego tä kukwe mika nämene täte kwetre ye mike gare

Monso Daniel mike ñärärä. ¿Aspenaz ni sribikä bäri ütiäte Nabucodonosor kräke, ye ie tä dre niere gare mäi? Daniel ñaka tö mrö bänänte reikwe ye kwetai tä niere ie. Akwa Aspenaz namani töbike. ‘Munkwe dre kwetadre aune ñadre ye reikwe niebarera,’ niebare kwe ie. ‘Mun ñaka rabadre tuin kwin monsotre mräkä ye erere angwane, raba ti kämike.’

Yebätä Aspenaz käkwe guardia mikani Daniel bätä ja ketamuko nimä kwe ngübarebiti yebe Daniel blitabare. ‘Mä ne nuain köbö jätä te nunbätä,’ niebare kwe ie. ‘Mäkwe jondron kwetadre nökata ye bian kwetadre nuen bätä ñö ñadre arato. Biti monsotre kätä mrö reikwe kwete yebätä mä nun mika ñärärä, aune nire bäri tuin kwin ye mäkwe mika ñärärä.’

Namani debe guardia kräke. Kä nikani köbö jätä ta angwane, Daniel bätä ja ketamuko nimä kwe ye namani tuin bäri dite monsotre mräkä jökrä yekrä, yebätä tuanimetre jondron kwetadre nökata ye kwete jankunu, aune ñaka mrö reikwe ye kwetani kwetre

Kä komä krütani yete monsotre ye jökrä jänikani rei Nabucodonosor känti. Reikwe blitabare monsotre ben, ye bitikäre Daniel bätä ja ketamuko nimä kwe ye kwani bäri töbätä ie. Yebätä, mikani niara dimike kwe ja gwirete. Rei namani nüke Daniel, Sadrac bätä Abednego känti kukwe ngwentari aune kukwe kri mike gare ietre angwane, niaratre ie kukwe ye nämene gare bäri sacerdote o nitre töbätä reikwe yekrä.

Daniel 1:1-21.kukwe ngwantarita

 • ¿Monso nibokä bämikani ye nire, aune ñobätä tä Babilonia?
 • ¿Nabucodonosor töinämene ño monsotre nibokä yekrä, aune nitre sribikä kräke dre nuaindre niebare kwe ie?
 • ¿Mrö bätä ñö biani Daniel aune ja ketamuko nimä kwe ie, yebätä dre käräbare kwe?
 • Daniel bätä ja ketamuko nimä kwe käkwe jondron kwetadre nökata kwetani köbö jätä te ye bitikäre, ¿niaratre ye kwani ño monsotre mräkä yebätä?
 • ¿Ñobätä Daniel bätä ja ketamuko nimä kwe ye jänikani rei gwirete, aune ñobätä niaratre namani bäri töbätä sacerdote aune nitre töbätä yekrä?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Daniel 1:1-21 yebätä.

  ¿Ni nuateta bätä ni töita nemen kukwe käme nuainne ye ngwane, nikwe ja di ngwandre dre nuainne kä ngwankäre nüke jai? (Dan. 1:8; Gén. 39:7, 10; Gál. 6:9.)

  ¿Ñokänti monsotre bati ye töi raba nemen “jondron kwin” ni ruäre kräke ye känene arato? (Dan. 1:8; Pro. 20:1; 2 Cor. 6:17-7:1.)

  ¿Monsotre hebreo nibokä kädrieta Bibliakwe ye tä dre mike gare nie, ja tötikadre sribi ruäre nuainkäre yebätä? (Dan. 1:20; Isa. 54:13; 1 Cor. 3:18-20.)