Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 74: Ni itibätä kä jürä ñaka

Kukwe kira 74: Ni itibätä kä jürä ñaka

NITRE tä monso bati kötaire mike ñärärä. ¿Nire gare mäi? Ye Jeremías, profeta Ngöbökwe ütiäte krubäte.

Nitre namani jeremías kötaire

Jondron üai sribebare ngöböre ye rei Josías käkwe juani ngwarbe, ye bitikäre Jehová tö namani Jeremías tuai profeta Kwe niebare kwe ie. Akwa, Jeremías nämene monsore krubäte ne kwe rabadre profeta namani ruin ie. Akwa Jehovakwe dimikai niebare kwe ie.

Nitre Israel ñaka kukwe käme nuaindre jankunu Jeremías niebare ietre. ‘Nitre juta mada känti tä ngöbö mike täte ye ngöbö ngwarbe,’ niebare kwe. Akwa nitre Israel kwati tö namani ngöbö ngwarbe ye mikai täte, aune ñaka tö namani Jehová Ngöbö metre ye mikai täte. Niaratre nämene kukwe käme nuainne yebätä Ngöbökwe mikai ja ngie nuin Jeremías niebare ietre angwane, namanintre Jeremías kötaire.

Kä nikani kabre ta, Josías krütani, aune sö krämä bitikäre monso kwe Jehoiaquim namani reire. Jeremías niebare nitre ie: ‘Mun ñan ja töi kwitai aune Jerusalén gaite.’ Nitre sacerdote käkwe Jeremías ketaninte aune niebare ja dibiti kwetre: ‘Jeremías blitani juta nikwe rüere; yebätä kämikadre.’

¿Jeremías dre nuainbare? ¡Ñan kä jürä ngwani jabätä kwe! Ni jökrä ie niebare kwe: ‘Jehová ti juani ne niere munye. Mun ñan kukwe käme ye tuainmetre aune, niara Jerusalén gaite. Akwa ne rabadre gare metre munye: Mun ti kämikai angwane, ni ñaka kukwe käme nuainne jire abokän munkwe kämikai.’

Nitre ütiäte kri käkwe Jeremías tuanimetre nüne, akwa nitre Israel namani kukwe käme nuainne jankunu. Biti rei Babilonia, Nabucodonosor jatani rüre Jerusalén rüere. Mrä, Nabucodonosor nitre Israel mikani sribire jakrä. Ni kwati jänikani kwe Babilonia. Töbike nebätä: nitre ñan gare mäi rikadre mä ngwena kä mada känti, ¿ja rabadre ruin ño mäi?

Jeremías 1:1-8; 10:1-5; 26:1-16; 2 Reyes 24:1-17.kukwe ngwantarita

 • ¿Monso bati bämikani ye nire?
 • ¿Jeremías rabadre profeta ye namani tuin ño ie, akwa Jehová dre niebare ie?
 • ¿Jeremías kukwe meden mikani gare jankunu nitre ie?
 • ¿Nitre sacerdote tönamani Jeremías ketaibätä ño, akwa kä jürä ñakabätä bämikani ño kwe?
 • ¿Nitre Israel ñaka kukwe käme tuanimetre yebätä dre namani barebätä?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Jeremías 1:1-8 yebätä.

  Kukwe namani bare Jeremías yebätä erere, ¿dreta ni tötike sribi Jehovakwe nuainkäre kwin? (2 Cor. 3:5, 6.)

  ¿Jeremías kukwe bämikani ye tä monsotre kristiano dimike ño? (Ecl. 12:1; 1 Tim. 4:12.)

 • Ñäkädre Jeremías 10:1-5 yebätä.

  Jondron ngwarbe üai sribebare ngöböre ye ie tö ngwandre ye abokän töbikata ngwarbe, ¿Jeremías käkwe ye bämikani ño? (Jer. 10:5; Isa. 46:7; Hab. 2:19.)

 • Ñäkädre Jeremías 26:1-16 yebätä.

  Jeremías käkwe kukwe Jehovakwe ‘niedre täte’ niebare ie, ¿ye erere nitre braibe dianinkä Ngöbökwe kätä kukwe kwe mike gare ye ngwane, tätre nuainne ño? (Jer. 26:2; Deu. 4:2; Hech. 20:27.)

  Jeremías käkwe kukwe Jehovakwe mikani gare nitre ie, ¿yebiti kukwe meden kwin bämikani kwe nitre testiko Jehovakwe kräke kä nengwane? (Jer. 26:8, 12, 14, 15; 2 Tim. 4:1-5.)

 • Ñäkädre 2 Reyes 24:1-17 yebätä.

  ¿Judá käkwe ñaka Jehová mikani täte yebätä kukwe meden tare namani barebätä? (2 Rey. 24:2-4, 14.)