Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 73: Rei kwin namani mrä Israel

Kukwe kira 73: Rei kwin namani mrä Israel

KÄ NÄMENE kwä kwä Josías yebiti angwane namani reire gobran juta ketebu kädrikri nitre israelkwe yebiti. Josías nämene monsore krubäte gobrankäre. Yebätä, nitre umbre käkwe dimikani kena gobrankäre

Josías gobranbare kä kwä kükü te angwane, namani Jehová känene. David, Jehosafat bätä Ezequías rei töi kwin ye erere ja ngwani kwe. Nämene monsore angwane, ñaka kä jürä ngwani jabätä kwe kukwe ütiäte nuainkäre.

Rei josías bätä nitre nänkä ben ngöbö ngwarbe ganinte

Kä kwati krubäte te nitre Israel jökrä bäsi käkwe kukwe käme krubäte nuainbare. Nämene ngöbö ngwarbe mike täte. Jondron ngwarbe üai sribebare nämene mike ngöböre jai. Yebätä Josías bätä nitre kwe käkwe kukwe ngwarbe nuain nämene ye dianinkä kä yekänti. Sribi ye kri, ñobätä ñan aune nitre kwati nämene ngöbö ngwarbe mike täte. Nete Josías bätä nitre kwe bämikani jondron ngwarbe üai sribebare ye ötöbätä.

Ye bitikäre, Josías ni nimä mikani templo Jehovakwe ye ükete. Ngwian ükaninkrö aune biani nitre ye ie sribi ye ütiä biankäre ietre. Niaratre nämene sribire templo yete angwane, Hilquías sacerdote bäri kri ye ie jondron ütiäte krubäte kwani: kirabe Jehová Moisés mikani kukwe kwe tike täräbätä, tärä ye nianinte abokän kwani ie.

Tärä ye jänikani Josías ie angwane, ni mikani kwe ñäkebätä. Josías kukwe nuabare angwane, nitre ñaka nämene kukwe Jehovakwe mike täte namani gare ie. Namani ulire krubäte, yebätä dän ötaninte jabätä kwe, tä bämikani ye erere. Niebare kwe: ‘Jehová tä rubun nikrä, kukwe kwe tikani tärä nebätä ye ni rün käkwe ñaka mikani täte yebätä.’

Safán bätä Rei Josías

Jehová dre nuaindi ye Josías käkwe Hilquías sacerdote bäri kri ye juani ngwentari. Hilquías nikani profetisa Huldá känti, aune ngwanintari kwe ie. Niarakwe Jehová kukwei ne mikani gare ie niedre Josías ie: ‘Jerusalén bätä nitre jökrä tä ngöbö ngwarbe mike täte ye köböite kukwe käme nuainta kä yekänti, yebätä mikai ja ngie nuin. Akwa Josías mätä kukwe kwin nuainne, yebätä mä krütai bitikäre kukwe tare ye rabai bare.’

2 Crónicas 34:1-28.kukwe ngwantarita

 • ¿Kä kwäbe Josías yebiti angwane namani reire, aune gobranbare kä kwä kükü kwe ye bitikäre dre nuainbare kwe?
 • ¿Josías bämikani kena yekänti tä dre nuainne?
 • ¿Templo ye ükate nämene angwane dre kwani sacerdote bäri kri ye ie?
 • ¿Ñobätä Josías dän ötaninte jabätä?
 • ¿Profetisa Huldá ye käkwe Jehová kukwei meden mikani gare Josías ie?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre 2 Crónicas 34:1-28 yebätä.

  Ni ruäre nämene chi angwane kukwe ñaka nuäre ben ja tuani kwe, ¿ye kräke Josías käkwe kukwe meden kwin bämikani? (2 Cró. 33:21-25; 34:1, 2; Sal. 27:10.)

  ¿Kä 8, 12 bätä 18 te Josías gobranbare yete dre nuainbare kwe kukwe metre Ngöbökwe ye nuainkäre? (2 Cró. 34:3, 8.)

  ¿Rei Josías bätä sacerdote bäri kri Hilquías käkwe kukwe meden kwin bämikani ja tökrä nie ju Ngöbö mikakäre täte ye ngübakäre kwin? (2 Cró. 34:9-13; Pro. 11:14; 1 Cor. 10:31.)