Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 72: Ngöbö Ezequías dimikani

Kukwe kira 72: Ngöbö Ezequías dimikani

¿ÑOBÄTÄ ni ye tä orare Jehovai gare mäi? ¿Ñobätä tärä ye mikani kwe kä jondron kukwakrä Ngöböi yekänti? Niara ye Ezequías. Nämene reire gobran juta ketebu kädrikri nitre israelkwe yebiti. Aune kukwe kri tä kisete. ¿Ñobätä?

Rei Ezequías orabare

Ñobätä ñan aune nitre rükä Asiria käkwe Gobran juta 10 nitre israelkwe ngwitärikri ye gatebare. Nitre ye nämene ja ngwen käme yebätä Jehová kukwe ye tuanimetre nemen bare. Biti nitre rükä Asiria jatani rüre gobran juta ketebu nitre israelkwe ye rüere.

Rei Asiria tärä juani rei Ezequías ie. Ezequías tärä ne mikani Ngöbö ngwärekri. Tärä yebätä namanintre Jehová kötaire, aune Ezequías ja tuanemetre ganaindre käräbare kwetre ie. Yebätä Ezequías orabare: ‘Jehová, nun mike kwäre rei Asiria kisete. Ye köböire mä Ngöbö itibe rabai gare juta jökrä ie.’ ¿Jehová kukwe nuabare?

Ezequías rei kwin. Niara ñaka töi käme rei gobran juta 10 nitre israelkwe erere, aune rün Acaz töi käme ye erere töi ñaka. Niara kukwe Jehovakwe ye jökrä mikani täte metre. Yebätä, orabare täte kwe ye bitikäre, profeta Isaías ni juani Jehová kukwei niere ie: ‘Rei Asiria ñaka näin Jerusalén. Nitre rükä kwe ye ñaka rökrai mun ken. Niaratre ñaka buko kitai jire juta ye kokwäre.’

Jondron bämikani página nekänti mike ñärärä. ¿Nitre rükä jökrä tä ngwakare ye nire gare mäi? Ye nitre Asiria. Jehová ángel kwe juani, aune köböitibe deu ángel ye käkwe nitre rükä Asiria kämikani 185.000. Yebätä, rei Asiria nikaninta ja gwirete.

Nitre Asiria rükä mürie ketani

Gobran juta ketebu nitre israelkwe ye namani kwäre, aune nitre namaninta nüne jäme. Akwa Ezequías krütani ye bitikäre, niara monsoi Manasés namani reire. Manasés bätä monso kwe Amón ye namani reire töi käme krubäte. Yebätä kukwe käme nuain nämene aune ni kämika nämene kä jökräbiti. Nitre sribikä rei Amón kräke käkwe niara kämikani angwane, monsoi Josías ye mikani reire gobran juta ketebu nitre israelkwe yebiti.

2 Reyes 18:1-36; 19:1-37; 21:1-25.kukwe ngwantarita

 • ¿Ni brare bämikani ye nire, aune ñobätä kukwe kri tä kisete?
 • ¿Ezequías käkwe tärä ño mikani Ngöbö ngwärekri, aune dre käräbare kwe orasionte ie?
 • ¿Rei Ezequías ye töi ño, aune Jehová käkwe Isaías juani dre niere ie?
 • ¿Angel Jehovakwe ye käkwe dre nuainbare nitre Asiria yebätä, tä bämikani ye erere?
 • Gobran juta ketebu nitre israelkwe ye namaninta nüne jäme, ¿akwa Ezequías krütani ye bitikäre dre namani bare?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre 2 Reyes 18:1-36 yebätä

  ¿Rabsaqué, ni Asiria kukwe mikaka gare, ye tönamani nitre Israel di ngwain nekä ño? (2 Rey. 18:19, 21; Éxo. 5:2; Sal. 64:3.)

  ¿Nitre testiko Jehovakwe tä ja ngwen ño Ezequías erere, nitre tä ja mike rüere ye ngwane? (2 Rey. 18:36; Sal. 39:1; Pro. 26:4; 2 Tim. 2:24.)

 • Ñäkädre 2 Reyes 19:1-37 yebätä.

  ¿Kukwe tare tä nemen bare ye ngwane, juta Jehovakwe tä ja ngwen ño Ezequías ye erere? (2 Rey. 19:1, 2; Pro. 3:5, 6; Heb. 10:24, 25; Sant. 5:14, 15.)

  ¿Senaquerib ye nianinte ño kukwe ketamäbiti, aune nire bämikani kä ja känenkäre te? (2 Rey. 19:32, 35, 37; Rev. 20:2, 3.)

 • Ñäkädre 2 Reyes 21:1-6, 16 yebätä.

  ¿Ñobätä Manasés ye rei iti bäri käme käkwe gobranbare Jerusalén ni raba niere? (2 Cró. 33:4-6, 9.)