Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 67: Jehosafat tö ngwani Jehovai

Kukwe kira 67: Jehosafat tö ngwani Jehovai

¿NITRE ne nire gare mäi, aune tätre dre nuainne? Nikani rüre, aune nitre tä näin käne ye abokän tätre kantare. Mä raba ngwentari: ‘¿Ñobätä nitre kantaka ye ñaka ngitra bätä lanza rükrä ye ngwen jai?’ Ani mike gare jai.

Nitre Israel tä näin rü kokwäre

Jehosafat nämene reire gobran juta ketebu nitre israelkwe yebiti. Rei Acab bätä Jezabel nämene reire gobran juta 10 nitre israelkwe yebiti, ye näire nünanbare kwe. Akwa Jehosafat rei kwin, niara rün Asá ye erere. Yebätä, juta ketebu nitre israelkwe ye, käkwe nünanbare kwin.

Akwa kukwe namani bare käkwe kä jürä ngwani nitre yebätä. Nitre kukwe mikaka gare käkwe niebare Jehosafat ie: ‘Nitre rükä kwati kä Moab, Amón bätä Seír känti kite rüre mäbe.’ Nitre Israel kwati käkwe ja ükaninkrö Jerusalén ja di käräkäre Jehovai. Nikanintre templo yete, aune Jehosafat orabare: ‘Jehová Ngöbö nunkwe tikwe dre nuaindre ñan gare tie. Nun di ñakare rükäre nitre kwati ne rüere. Nun dimike.’

Jehovakwe kukwe nuabare, aune ni iti sribikä kräke mikani kwe niere nitre ie: ‘Rü ne ñaka tä mun kisete, ñakare aune tä Ngöbö kisete. Mun ñaka rüdi. Jehová mun mikai ño kwäre, ye munkwe mika ñärärä jerekäbe.’

Ye erere jädrinaine Jehosafat niebare nitre ie: ‘¡Tö ngwen Jehová ie!’ Biti nitre kantaka mikani kwe nitre rükä ye känenkri, niaratre nämene näin ye ngwane kantabare kwetre Jehovai. Namanina ja ken rükäre angwane, ¿dre namani bare gare mäi? Jehovakwe nitre niaratre rüere ye mikani rüre jabe kwärikwäri. ¡Nitre Israel namani ye ngwane, nitre rükä niaratre rüere ye jökrä nämene ngwakare!

Jehosafat tö ngwani Jehová ie yebätä ja ngwani töbätä kwe, ¿ñan ererea? Nikwe ye erere nuaindi angwane, ni töbätä.

1 Reyes 22:41-53; 2 Crónicas 20:1-30.


kukwe ngwantarita

 • ¿Nire abokän Jehosafat, aune kä ñongwane nünanbare kwe?
 • ¿Ñobätä kä jürä namani nitre Israel yebätä, aune kwati käkwe dre nuainbare?
 • ¿Jehosafat orabare yebätä Jehová dre nuainbare?
 • ¿Nitre jämi rüre ye känenkri Jehová dre mikani nemen bare?
 • ¿Jehosafat tä dre driere ja tökrä nie?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre 2 Crónicas 20:1-30 yebätä.

  ¿Nitre Ngöbö mikaka täte rüe rabadre angwane, dre nuaindre kwetre ye Jehosafat bämikani ño? (2 Cró. 20:12; Sal. 25:15; 62:1.)

  Jehová käre kukwe ükete blitakäre juta kwe yebe, ¿drebiti tä nuainne kä nengwane? (2 Cró. 20:14, 15; Mat. 24:45-47; Juan 15:15.)

  “Rü Ngöbö Bäri Di Kri köböi kri” yete Jehovakwe rüdi angwane, ¿Jehosafat ye erere dre rabai bare nikrä? (2 Cró. 20:15, 17; 32:8; Rev. 16:14, 16.)

  Nitre Leví mräkä ye erere, ¿nitre prekursor bätä misionero ye tä kukwe driere ño kä jökräbiti tibien? (2 Cró. 20:19, 21; Rom. 10:13-15; 2 Tim. 4:2.)