Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 66: Jezabel reina käme

Kukwe kira 66: Jezabel reina käme

REI Jeroboán krütani ye bitikäre, rei itire itire käkwe gobranbare juta 10 nitre israelkwe yebiti ye töi käme. Acab bäri töi käme. ¿Ñobätä gare mäi? Muko kwe reina Jezabel, töi käme krubäte yebätä

Jezabel ñaka nitre Israel mräkä. Niara rei Sidón ye ngängän. Nämene ngöbö ngwarbe Baal ye mike täte, aune niarakwe Acab bätä nitre Israel kwati töi mikani Baal mike täte arato. Jezabel brukwä nämene Jehová kräke, aune profeta kabre kämikani kwe. Nitre ruäre käkwe ja ükani kä mäkäte ne kwe ñaka kämikadre. Jezabel tö nämene jondron ruäre ie angwane, yekäre nämene ni kämike ne kwe jondron ye rabadre kwe.

Bati rei Acab ye namani ulire krubäte. Yebätä Jezabel käkwe ngwanintari ie: ‘¿Ñobätä mätä ulire matare?’

‘Nabot kukwe nieba tie yebätä,’ Acab niebare. ‘Ti tö rababa viña kwe ye kökai ie. Akwa ñan raba nemen tikwe nieba kwe tie.’

‘Ngübare ken,’ Jezabel niebare ie. ‘Tikwe mikai nemen mäkwe.’

Ye erere, Nabot nämene nüne yekänti Jezabel käkwe tärä tikani nitre ütiäte ye ie. ‘Nabot ñäkäbare tare Ngöbö bätä rei ye rüere, munkwe nitre töi käme mika niere,’ niebare kwe. ‘Munkwe dianka mento juta ye bäre biti mürie keta jäbiti.’

Nabot mürie ketani namani gare Jezabel ie angwane, niebare kwe Acab ie: ‘Nän aune mä viña kwe dian jai.’ Jezabel kukwe käme krubäte nuainbare yebätä mikadre ja ngie nuin, ¿ñan ererea?

Reina Jezabel

Yebätä, Jehovakwe Jehú juani mike ja ngie nuin. Jehú nikani namani gare Jezabel ie angwane, ja okwä jükani kwe aune ja mikani bä nuäre kwe. Akwa Jehú nikani aune jutuabare ventana yete ie, ye ngwane nitre nämene ju yete ie niebare kwe: ‘¡Kite timon!’ Tä bämikani ye erere niaratre nuainbare. Kitani timon kwetre aune ngatani. Ye erere Jezabel reina töi käme ye mürie ketani.

1 Reyes 16:29-33; 18:1-4; 21:1-16; 2 Reyes 9:30-37.kukwe ngwantarita

 • ¿Nire abokän Jezabel?
 • ¿Ñobätä bati rei Acab ye namani ulire?
 • ¿Jezabel dre nuainbare ne kwe muko kwe Acab käkwe viña Nabotkwe ye diandre jai?
 • ¿Jehová nire juani Jezabel mikakäre ja ngie nuin?
 • Tä bämikani ye erere, ¿Jehú namani Jezabel gwirete ye ngwane dre namani bare?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre 1 Reyes 16:29-33 bätä 18:3, 4 yebätä.

  ¿Acab nämene reire Israel ye ngwane nitre nämene ja ngwen ño? (1 Rey. 14:9.)

 • Ñäkädre 1 Reyes 21:1-16 yebätä.

  ¿Nabot yebätä kä jürä ñaka nämene bätä nämene Jehová mike täte metre ye bämikani ño kwe? (1 Rey. 21:1-3; Lev. 25:23-28.)

  ¿Nita nemen ulire ye ngwane ni raba ja tuin ño kukwe yebe, kukwe namani bare Acab yebätä ye tä dre driere nie? (1 Rey. 21:4; Rom. 5:3-5.)

 • Ñäkädre 2 Reyes 9:30-37 yebätä.

  ¿Jehú ja töimikani kwatibe kukwe Jehovakwe ye nuainne ye tä dre driere nie? (2 Rey. 9:4-10; 2 Cor. 9:1, 2; 2 Tim. 4:2.)