Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 65: Gobran ñäkäninbiti

Kukwe kira 65: Gobran ñäkäninbiti

¿ÑOBÄTÄ ni ye tä dän ötöte gare mäi? Ye nuaindre kwe Jehová niebare ie. Niara ye Ahíya profeta Ngöbökwe. ¿Profeta ye dre gärätä gare mäi? Ye ni iti abokän ie Ngöböta dre rabai bare ye niere ie känenkri.

Ahíya aune Jeroboán

Nete Ahíya tä blite Jeroboán ben. Jeroboán ie Salomón käkwe sribi ruäre biani templo sribekäre. Ahíya ngätäni Jeroboán ben ji ngrabare angwane, jondron ñan tuabare nuainbare kwe. Nämene dän mrä ngwen jabätä ye ötaninte kwe öta jätä biti ötöbu. Niebare kwe Jeroboán ie: ‘Den öta jätä jai.’ ¿Ñobätä biani kwe öta jätä Jeroboán ie gare mäi?

Jehová gobran diainkä Salomón kän ye Ahíya käkwe niebare. Ngöbökwe juta 10 nitre israelkwe ye biain Jeroboán ie niebare kwe. Roboam Salomón monsoi ie juta ketebu aibe rabai gobraindre.

Ahíya kukwe niebare Jeroboán ie, ye namani gare Salomón ie angwane namani rubun krubäte. Tö namani Jeroboán kämikai, akwa Jeroboán ngitiani Egipto. Biti, Salomón krütani. Kä gre ketebu te namani reire, akwa monsoi Rehoboam namani reire niara täte. Jeroboán nämene Egipto aune Salomón krütani namani gare ie, yebätä jataninta Israel.

Rehoboam ñaka rei kwin. Niara töi namani bäri käme nitre kräke rün Salomón yebiti ta. Jeroboán bätä nitre mada ütiäte nikani Rehoboam känti, niara ja töi mikadre bäri kwin nitre kräke käräbare kwetre ie. Akwa niara ñaka mikani täte. Ja töi mikani bäri käme kwe. Yebätä nitre Jeroboán mikani reire gobrankäre juta 10 nitre israelkwe yebiti, akwa Rehoboam nämene reire juta ketebu Benjamín bätä Judá yebiti.

Jeroboán ñaka tö namani juta kwe tuai näin templo yete Jehová mike täte. Yebätä nibi ngäbä sribebare krobu orore kwe aune juta 10 nitre israelkwe ye mikani kwe mike ngöböre jai. Jötrö ngwarbe nitre töi namani käme aune ja kämike.

Juta ketebu yete kukwe tare nämene nemen bare arato. Rehoboam namani reire ye biti kä nikani bäsi kwärike ta angwane, Egipto jatani rüre Jerusalén rüere. Templo Jehovakwe yete jondron ütiäte krubäte nämene ye jänikani kwe jai. Kä nikani braibe ta aune templo ye ñaka namanina käne ye erere.

1 Reyes 11:26-43; 12:1-33; 14:21-31.kukwe ngwantarita

 • ¿Ni nibu tä bämikani ye nire, aune kädekata ño?
 • ¿Ahías dre nuainbare dän kwe yebiti, aune jondron nuainbare kwe yebiti dre bämikani?
 • ¿Salomón tönamani dre nuain Jeroboán yebätä?
 • ¿Ñobätä nitre käkwe Jeroboán mikani reire juta 10 nitre israelkwe yebiti?
 • ¿Ñobätä Jeroboán käkwe nibi ngäbä orore sribebare krobu, aune ye bitikäre dre namani bare juta yebätä?
 • ¿Juta ketebu nitre israelkwe bätä templo Jehovakwe nämene Jerusalén yebätä dre namani bare?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre 1 Reyes 11:26-43 yebätä.

  ¿Jeroboán ye ja ngwani ño, aune Jehová dre käbämikani ie kukwe Kwe mikabätä täte? (1 Rey. 11:28, 38.)

 • Ñäkädre 1 Reyes 12:1-33.

  ¿Rehoboam ni mada mikani tuin ngwarbe jai, kätä dre driere nitre rüne bätä nitre umbre konkrekasionte ie kukwe nebätä? (1 Rey. 12:13; Ecl. 7:7; 1 Ped. 5:2, 3.)

  ¿Monsotre bati tö rabadre kukwe ütiäte nuaindi ye ngwane nirei ja di kärädre kwetre? (1 Rey. 12:6, 7; Pro. 1:8, 9; 2 Tim. 3:16, 17; Heb. 13:7.)

  ¿Ñobätä Jeroboán käkwe kä ükaninte ketebu nibi ngäbä sribebare ye mikakäre ngöböre jai, aune ñaka namanina tödeke Jehová ie bämike ño kwe? (1 Rey. 11:37; 12:26-28.)

  ¿Nirekwe juta 10 israelkwe ye jie ngwani ja mike kukwe metre Ngöbökwe ye rüere? (1 Rey. 12:32, 33.)