Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 64: Salomón templo sribebare

Kukwe kira 64: Salomón templo sribebare

DAVID jämi krüte känenkri, ju sribedre ño niebare Ngöbökwe ye niara käkwe mikani gare Salomón ie. Salomón nämene gobrane kä kobokäkäre te ye ngwane, templo Jehovakwe ye kömikani kwe, kä kwä kükü biti ötare te namani bare ie. Nitre 180.000 biti bäri käkwe templo ye sribebare, ngwian bätä oro ribebare krubäte sribekäre.

Kwarto kubu bäri ütiäte nämene templo yete, nämene tabernáculo känti ye erere. Akwa kwarto ye bäri krikri nämene tabernáculo känti yekrä. Salomón niebare ye erere kaja deme mikani kwarto ye teri, aune jondron mada nämene tabernáculo känti ye mikani kwarto mada yete.

Templo ye sribebare täte angwane, käi ngwani juto jabätä. Salomón namani ngüdokwäbiti templo ye känenkri, aune orabare kwe tä bämikani ye erere. ‘Kä kwinta akwa nemen chi krubäte nünankäre mäi, templo nete bäri mä ñaka raba nüne jire. Yebätä Ngöbö tikwe, nitre käkwe oradre kä nekänti angwane mäkwe kukwe nua.’

Rey Salomón tä orare

Salomón orabare täte angwane, ñukwä kä kwinbätä näkäni tibien. Jondron mikani kukwadre Ngöböi ye kukwani kwe. Jehová kä trä mikani ngwenbrere ju yete. Ye käkwe mikani gare Jehovakwe orasion kukwe nuabare, bätä Salomón orabare aune templo sribebare kwe ye käi namani jutobätä. Yebätä nitre ñaka namanina niken tabernáculo yete, ñakare aune nämene niken templo yete Ngöbö mike täte.

Kä kwati krubäte te Salomón käkwe gobranbare kwin, aune kä namani juto nitre yebätä. Akwa Salomón käkwe ja mikani gure meri kwati juta madate ben, abokän ñaka Jehová mike täte. ¿Iti bämikani tä jondron ngwarbe sribebare mike ngöböre jai ye tuin mäi? Mrä niaratre käkwe Salomón töi mikani ngöbö mada mike täte. ¿Yebätä dre namani bare gare mäi? Salomón käkwe ja töi mikani käme, aune nitre ñaka namanina nüne kä jutobiti.

Rey Salomón tä ngöbö ngwarbe mike täte

Yebätä Jehová namani rubun krubäte Salomón kräke, aune niebare kwe ie: ‘Ti gobran diainkä mäkän, aune ti biain ni mada ie. Mä täi nire angwane ti ñaka nuain, mä monsoi rabai gobrane ye ngwane ti nuain. Akwa mä monsoi rabai gobrane angwane, nitre gobran kwe yete ye tikwe ñaka diainkä jökrä.’ Ne namani bare ño ani mike gare jai.

1 Crónicas 28:9-21; 29:1-9; 1 Reyes 5:1-18; 2 Crónicas 6:12-42; 7:1-5; 1 Reyes 11:9-13.kukwe ngwantarita

 • ¿Kä kwäbe te Salomón käkwe templo Jehovakwe ye sribebare, aune ñobätä ngwian ribebare krubäte kräke?
 • ¿Kwarto ütiäte nämene kwäbe templo yete, aune dre mikani kwarto ye teri?
 • ¿Templo ye sribebare täte angwane Salomón dre niebare orasion yete?
 • ¿Salomón orabare ye käi namani juto Jehovabätä bämikani ño kwe?
 • ¿Salomón muko käkwe töimikani dre nuainne, aune dre namani bare?
 • ¿Ñobätä Jehová namani rubun Salomón kräke, aune dre niebare kwe ie?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre 1 Crónicas 28:9, 10 yebätä.

  David käkwe kukwe niebare 1 Crónicas 28:9, 10 känti, ¿yebätä nikwe ja di ngwandre dre nuainne mantre jetebe? (Sal. 19:14; Fili. 4:8, 9.)

 • Ñäkädre 2 Crónicas 6:12-21, 32-42 yebätä.

  Ni kä nebätä käkwe ju sribedre yete Ngöbö Kri ye ñaka raba nüne jire, ¿ye Salomón käkwe mikani gare ño? (2 Cró. 6:18; Hech. 17:24, 25.)

  ¿Salomón käkwe kukwe niebare 2 Crónicas 6:32, 33 känti, ye tä dre driere Jehová yebätä nie? (Hech. 10:34, 35; Gál. 2:6.)

 • Ñäkädre 2 Crónicas 7:1-5 yebätä.

  ¿Jehová trä jutuabare nitre Israel ie angwane tönamani käikitaikä, ye erere Jehová tä jondron kwin mike nemen bare juta kwe yekrä tuin nie, ye käkwe ni töimikadre dre nuainne? (2 Cró. 7:3; Sal. 22:22; 34:1; 96:2.)

 • Ñäkädre 1 Reyes 11:9-13 yebätä.

  Nikwe Ngöbö mikadre metre täte nememe mrä ye ütiäte krubäte, ¿kukwe namani bare Salomón yebätä ye tä mike gare ño? 1 Rey. 11:4, 9; Mat. 10:22; Rev. 2:10.)