Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 63: Salomón rei töbätä

Kukwe kira 63: Salomón rei töbätä

SALOMÓN nämene monsore namani reire. Jehová nämene tare kwe, rün David kukwe kwin niebare ie ye erere nuainbare kwe. Salomón namani tuin kwin Jehovai, yebätä deu köböre niebare kwe ie: ‘Salomón, ¿ti dre biandre mäi ie mä tö?’

Salomón niebare ie: ‘Jehová Ngöbö tikwe, ti monsore krubäte aune gobrandre ño ñan gare tie. Yebätä, mä ti mika töbätä juta mäkwe gobrankäre kwin.’

Salomón jondron käräbare ye namani kwin Jehovakrä. Yebätä niebare kwe: ‘Mä tö ja tuai töbätä aune mä ñan ja nire aune jondron ütiäte kärere, yebätä ti mä mikai bäri töbätä ni mada nünanbare ye jökrä bitita. Akwa, mä ñan jondron kärere ye ti biain mäi arato, ti jondron ütiäte biain mäi aune ti mä mikai kri.’

Ye biti, meri nibu kisete kukwe kri nämene nükani Salomón känti. ‘Ti aune meri ne nunta nüne ju kwatibe te,’ meri iti niebare. ‘Monso däreba iti tikwe, biti kä rikaba köböbu ta aune monso däreba iti kwe arato. Deu, monso kwe krütaba. Akwa ti nämä kübani angwane, niara monso ngwakare kwe ye mikani tibätä aune monso tikwe diani kwe jai. Ti rükaba ngwäte angwane monso ngwakare ye jutuaba tie, akwa ñan tikwe rükaba gare tie.’

Meri iti ne kukwe nuabare angwane niebare kwe: ‘¡Ñakare! ¡Monso nire ye tikwe, aune ngwakare ye niarakwe!’ Meri kena käkwe niebare: ‘¡Ñakare! ¡Monso ngwakare ye mäkwe aune nire ye tikwe!’ Ye erere meritre namani niere jai. ¿Salomón dre nuainbare?

Ngitra käräbare kwe, jänükani ie aune, niebare kwe: ‘Monso nire ye tikekä ötöbu ta, aune ötare bien meri itire itire ie.’

‘¡Ñakare!’ meye metrere käkwe niebare ja dibiti. ‘Ñaka monso kämika, tita kärere munye. ¡Bien ie!’ Akwa meri iti käkwe niebare: ‘Mun ñaka bian nun nibu ie; tikekä ötöbu ta.’

Rey salomón käkwe kukwe kri ükaninte

Salomón niebare mada: ‘¡Ñaka monso kämika! Bien meri kena ye ie. Niara ye meye metre.’ Ye namani gare Salomón ie ñobätä ñan aune monso meye metre yekwe monso ye tare krubäte, yebätä monso ye biandre meri iti ie niebare kwe ne kwe ñaka kämikadre. Salomón kukwe ükaninte ye namani gare nitre ie angwane, kä namani jutobätätre rei töbätä kri nämene kwetre yebätä.

Salomón gobranbare ngwane, Ngöbö jondron kwin biani juta kwe ie. Trigo, cebada, uva, higo bätä kri ngwäkä mada mikani ngwä nemen krubäte dobrote kwe. Nitre nämene dän kwin kite jabätä aune nämene nüne ju kwin te. Jondron kwin nämene krubäte ni jökrä kräke.

1 Reyes 3:3-28; 4:29-34kukwe ngwantarita

 • ¿Jehová käkwe dre ngwanintari Salomón ie, aune Salomón dre niebare?
 • Salomón jondron käräbare ye namani kwin Jehovakrä, ¿yebätä dre käbämikani kwe ie?
 • ¿Kukwe meden ñaka nuäre meri nibu käkwe mikani gare Salomón ie?
 • Tä bämikani ye erere, ¿Salomón käkwe kukwe ye ükaninte ño?
 • ¿Salomón gobranbare ño, aune ñobätä?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre 1 Reyes 3:3-28 yebätä.

  Salomón käkwe kukwe niebare 1 Reyes 3:7, ¿ye tä dre driere ja tökrä nitre kädekani ji ngwanka käne konkrekasionte ye ie? (Sal. 119:105; Pro. 3:5, 6.)

  ¿Drebätä nikwe oradre metrere, aune ñobätä Salomón käkwe bämikani kwin jondron käräbare kwe yebiti? (1 Rey. 3:9, 11; Pro. 30:8, 9; 1 Juan 5:14.)

  ¿Salomón kukwe ükaninte meri nibu kräke, kätä dre mike gare nie Jesukristo Salomón Bäri kri rabai gobrane yebätä? (1 Rey. 3:28; Isa. 9:6, 7; 11:2-4.)

 • Ñäkädre 1 Reyes 4:29-34 yebätä.

  ¿Jehová käkwe Salomón brukwä mikadre niara mike täte käräbare kwe ie, yebätä Jehovakwe dre nuainbare? (1 Rey. 4:29.

  Salomón töbätä yebätä nitre käkwe ja di ngwani kukwe nuin, ¿ye käkwe ni töimikadre ño ja tötike Kukwe Ngöbökwe yebätä? (1 Rey. 4:29, 34; Juan 17:3; 2 Tim. 3:16.