Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Tärä tikwe tä blite Bibliabätä

Kukwe kira 57: Ngöbö David mikani reire

Kukwe kira 57: Ngöbö David mikani reire
David käkwe obeja ngäbä miri kwäre

¿DRE namani bare ye tuin mäi? Monso chi käkwe obeja ngäbä mikani kwäre oso kisete. Oso nikani obeja ngwena kwetadre jai. Akwa monso chi nikani jiebiti aune obeja mikani kwäre kwe oso kisete. Oso nükani krö angwane, ¡monso chi käkwe kämikani! Köbö mada te monso chi käkwe obeja mikani kwäre lion kisete. Monso chi kukwe nuainbare yebätä kä jürä ñaka, ¿ñan ererea? ¿Monso chi ye nire gare mäi?

Monso ye David. Niara nünanka juta Belén känti. Niara ruai abokän Obed, Obed ye Rut bätä Boaz monsoi. ¿Niaratre tä törö mäi? David rün abokän Jesé. David nämene obeja rünkwe ngübare. Jehová Saúl mikani reire ye bitikäre kä nikani kwäjätä ta angwane David därebare.

Jehová niebare Samuel ie: ‘Mä aseite ütiäte dian keteiti aune mä rika Belén Jesé gwirete. Niara monsoi mikani iti reire tikwe.’ Samuel ie Eliab Jesé monsoi mubai ye jutuabare angwane, niebare kwe jai: ‘Niara ara raba ruin tie.’ Akwa Jehová niebare ie: ‘Niara nga kwin bätä bä nuäre ye ñan ai mika ñärärä mäkwe, tikwe ñan niara ai dianinkä reire.’

Jesekwe, ngobo Abinadab käräbare aune jänikani kwe Samuel ie. Akwa Samuel niebare ie: ‘Jehová ñaka niara ai dianinkä reire.’ Ye bitikäre, Jesé jatani ngobo Sama ngwena. ‘Jehová ñaka niara ne dianinkä,’ Samuel niebare ie. Jesé nükani monsoi ni kükü ngwena Samuel ie, akwa Jehová ñaka dianinkä jire iti. ‘¿Monsotre ne ngörä?’ Samuel ngwanintari.

‘Nebe iti abokän bäri bati. Akwa tä obeja ngübare,’ niebare Jesekwe. David jänükani angwane namani tuin bä nuäre Samuel ie. ‘Ni ne ara,’ niebare Jehovakwe. ‘Aseite keke niarabiti.’ Ye erere Samuel nuainbare. Ye bitikäre David namani reire Israel.

1 Samuel 17:34, 35; 16:1-13.kukwe ngwantarita

 • . ¿Monso bämikani ye kädekata ño aune niara yebätä kä jürä ñaka ye ñokänti gare nie?
 • ¿David nämene nüne medente aune niara rün bätä ruai ye kädekata ño?
 • ¿Ñobätä Jehová Samuel juani Belén Jesé gwirete?
 • ¿Jesé nikani monsoi ni kükü ngwena Samuel ie ye ngwane dre namani bare?
 • ¿David jänikani Samuel ie ye ngwane dre niebare Jehovakwe ie?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre 1 Samuel 17:34, 35 yebätä.

  David yebätä kä jürä ñaka aune nämene tö ngwen Jehová ie, ¿kukwe namani bare ye tä mike gare ño? (1 Sam. 17:37.)

 • Ñäkädre 1 Samuel 16:1-14 yebätä

  ¿Jehová kukwe niebare 1 Samuel 16:7 känti ye tä ni dimike ño ne kwe nikwe ja töimikadre ni jökrä kain ngäbiti aune ñaka töbikadre ni bä ye aibebätä? (Hech. 10:34, 35; 1 Tim. 2:4.)

  Jehová tä üai deme kwe denkä nibätä ye ngwane ni töi raba nemen kukwe käme nuainne, ¿kukwe namani bare Saulbätä ye tä mike gare ño? (1 Sam. 16:14; Mat. 12:43-45; Gál. 5:16.)