Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Tärä tikwe tä blite Bibliabätä

Kukwe 4: Rei kena Israel nemen nitre jänikani Babilonia ye ngwane

Kukwe 4: Rei kena Israel nemen nitre jänikani Babilonia ye ngwane

Saúl namani rei kena Israel. Akwa Jehová dianinkä mento, täte David mikani reire kwe. Nikwe kukwe keta kabre mikai gare jai David yebätä. Nämene monsore angwane, rübare kwe ni kri Goliat ben. Ye biti ngitiani rei Saúl töi käme ye ngänikaire. Abigail meri bä nuäre käkwe dimikani ne kwe ñaka kukwe käme nuaindre kwe.

Biti nikwe kukwe keta kabre mikai gare jai Salomón David monsoi yebätä, niara namani reire Israel David täte. Rei nimä kena Israel ye itire itire käkwe gobranbare kä 40 te. Salomón krütani ye bitikäre juta Israel käkwe ja ñäkänintubu ketebu, gobran ngwitärikri bätä gobran kädrikri.

Juta 10 nitre israelkwe ngwitärikri ye käkwe nuabare kä 257 nitre Asiria jämi gainte ye känenkri. Biti kä nikani 133 ta bitikäre, juta ketebu nitre israelkwe kädrikri ye ganinte arato. Ye ngwane nitre Israel jänikani ngite Babilonia. Ne erere, kä 510 te kukwe namani bare ye kädrieta Kukwe kira KETABOKÄ yekänti, aune kä ye ngwane kukwe ütiäte keta kabre namani bare ni känenkri.

Rei Salomón orabare