Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Tärä tikwe tä blite Bibliabätä

Kukwe kira 41: Kulebra cobrere

Kukwe kira 41: Kulebra cobrere
Moisés aune kulebra cobrere

¿KULEBRA nibrani kribätä ye metre? Ñakare. Sribebare cobrere. Moisés käkwe mikadre kribätä kwin ne kwe nitre käkwe mikadre ñärärä aune tädre nire niebare ie Jehovakwe. Akwa kulebra mada tä tibien, ye abokän metre. Ye käkwe nitre kwetani aune namani bren. ¿Ñobätä gare mäi?

Nitre Israel käkwe ñäkäbare Ngöbö aune Moisés rüere yebätä. Namanintre niere: ‘¿Ñobätä mäkwe nun dianinkä kä Egipto känti, ne kwe nun gatadre kä ngwarbe nötare nekänti? Mrö aune ñö ñakare jire nete. Aune nun ñaka tö niena maná kwetai.’

Akwa maná ye mrö kwin. Jehová biani ietre. Aune ñö biani kwe ietre. Akwa Jehová käkwe nitre ngübabare yebätä niaratre ñaka debe biani ie. Yebätä Jehovakwe kulebra käme juani nitre Israel mikakäre ja ngie nuin. Kulebra ye käkwe niaratre kwetani, aune kwati krütani.

Nitre Israel kwetani kulebrakwe

Mrä nitre käkwe niebare Moisés ie: ‘Nunkwe ja mikani ngite, ñobätä ñan aune nunkwe blitabare Jehová aune mä rüere. Orare Jehová ie ne kwe kulebra ne diandrekä kwe.’

Moisés käkwe orabare niaratre ütiäre. Moisekwe kulebra cobrere sribedre niebare ie Jehovakwe. Mikadre kribätä kwe niebare ie, ne kwe ni jökrä kwetadre kulebrakwe ye käkwe mikadre ñärärä. Ngöbökwe niebare erere Moisés nuainbare. Nitre kwetani kulebrakwe ye nikrabare kulebra cobrere yebätä aune namaninta kwin.

Kukwe nebätä ni raba ja tötike. Ni jökrä kwetata kulebrakwe nitre Israel ye erere. Ni jökrä nemen umbre, bren aune tä krüte. Ni brare bätä meri kena, käkwe Jehová tuanimetre, yebätä kukwe ne nemen bare, aune ni jökrä niaratre monsoi. Akwa Jehová kukwe ükaninte nikrä ne kwe nikwe nünandre kärekäre.

Jehová käkwe Monsoi kwe Jesukristo, juani Kä tibienbätä. Nitre kwati nämene nütüre Jesús ye töi käme, yebätä metani kribätä. Akwa Jehovakwe Jesús biani ni diantarikäre. Nikwe niara kukwei mikadre täte angwane, ja nire kärekäre ye raba nemen nikwe. Akwa biti nikwe ja tötikai bäri kukwe nebätä.

Números 21:4-9; Juan 3:14, 15.kukwe ngwantarita

 • ¿Dreta bämikani kribätä, aune ñobätä Moisés mikadre yete Jehová niebare ie?
 • ¿Ngöbökwe jondron nuainbare nitre kräke yebätä niaratre ñaka debe biani ie ye bämikani ño kwetre?
 • Jehová kulebra käme juani nitre mikakäre ja ngie nuin ye ngwane, ¿niaratre käkwe dre käräbare Moisés ie?
 • ¿Ñobätä Moisés kulebra cobrere sribedre Jehová niebare ie?
 • ¿Dre drieta ja tökrä nie kukwe kira nebiti?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Números 21:4-9 yebätä.

  Jehová jondron biani nitre Israel ie yebätä niaratre namani ñäke, ¿dre mikata gare kukwe yebiti nie? (Núm. 21:5, 6; Rom. 2:4.)

  ¿Siklo bitikäre, nitre Israel käkwe dre nuainbare kulebra cobrere yebiti, aune rei Ezequías käkwe dre nuainbare? (Núm. 21:9; 2 Rey. 18:1-4.)

 • Ñäkädre Juan 3:14, 15 yebätä.

  ¿Jesukristo mürie ketadre ye bämikani ño kulebra cobrere mikani kribätä tuakäre yebiti? (Gál. 3:13; 1 Ped. 2:24.)