Acán jondron goibare ye tä üke

¡NI ITI tä jondron doboi mete ja gwirete mike ñärärä! Dän bä nuäre, jondron orore bätä ngwian. Diani kwe jai Jericó. Akwa ¿jondron ye nuaindre niebare? ¿Törö mäi?

Jondron ye kukwadre, aune oro bätä ngwian ye mikadre tabernáculo Jehovakwe yete niebare. Nitre ye käkwe ñaka Ngöbö mikani täte. Jondron Ngöbökwe goibare kwetre. Ni ye kä Acán, nitre tä ben ye niara mräkätre. Dre namani bare ani mike gare jai.

Acankwe jondron goibare ye bitikäre, Josué käkwe nitre juani rüre nitre juta Hai yebe. Akwa niaratre ganainbare. Ruäre ngatani aune mräkä abokän ngitiani. Josué namani ulire krubäte. Nikrabare tibien kwe orakäre Jehovai aune niebare kwe: ‘¿Ñobätä mä kukwe ne tunimetre nemen bare?’

Jehová käkwe niebare ie: ‘¡Näin krö! Israel käkwe ja mikani ngite. Jondron kukwadre o mikadre tabernáculo Ngöbökwe yete abokän diani kwetre jai. Dän bä nuäre goibare kwetre aune ñaka niere. Jondron ye kukwai kwetre bätä nitre gokä ye kämikai angwane, tikwe kukwe kwin nuain kräke.’ Nire käme ye Jehovakwe mikai gare Josué ie niebare kwe.

Josuekwe nitre jökrä ükaninkrö, aune Jehovakwe Acán ni käme ye mikani gare. Acán käkwe niebare: ‘Ti ja mikani ngite. Dän bä nuäre, jondron orore bätä ngwian jutuaba tie. Angwane ti törbaba ie krubäte aune tikwe dianba jai. Jondron jökrä ye tä doboi metani ti gwirete.’

Jondron ye kwani angwane jänükani Josué ie, niarakwe niebare Acán ie: ‘¿Ñobätä mäkwe kukwe tare nuainbare nunbätä? ¡Jehovakwe kukwe tare nuain mäbätä!’ Nitre jökrä käkwe Acán bätä mräkätre ye täkäni jäbiti aune kämikani. Kukwe ne tä mike gare nie ni ñaka raba niken jondron jenena ngwena jai, ¿ñan ererea?

Biti nitre Israel nikaninta rüre nitre Hai yebe. Ye ngwane Jehovakwe juta kwe dimikani aune niaratre käkwe gananbare.

Josué 7:1-26; 8:1-29.kukwe ngwantarita

 • ¿Ni iti tä jondron ütiäte Jericó doboi mete bämikani ye nire, aune nire nire tä dimike?
 • ¿Ñobätä Acán bätä mräkätre käkwe kukwe nuainbare ye käme krubäte?
 • ¿Ñobätä nitre Israel ye ganainbare kä Hai känti Josué ngwanintari angwane Jehová dre niebare?
 • ¿Acán bätä mräkätre jänikani Josué känti ye ngwane dre namani barebätä?
 • ¿Kukwe namani bare Acanbätä yebiti kukwe meden ja tökrä drieta nie?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Josué 7:1-26 yebätä.

  ¿Josué nämene ja mäke Ngöböbe ye mikani gare ño kwe orasion yebiti? (Jos. 7:7-9; Sal. 119:145; 1 Juan 5:14.)

  ¿Acán kukwe nuainbare ye tä dre mike gare, aune ñobätä ye tä ja tökrä nie? (Jos. 7:11, 14, 15; Pro. 15:3; 1 Tim. 5:24; Heb. 4:13.)

 • Ñäkädre Josué 8:1-29 yebätä.

  ¿Kukwe meden tä ni itire itire kisete kä nengwane konkrekasion yebätä? (Jos. 7:13; Lev. 5:1; Pro. 28:13.)