Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Tärä tikwe tä blite Bibliabätä

Kukwe kira 54: Ni iti bäri dite

Kukwe kira 54: Ni iti bäri dite

NI ITI bäri dite käkwe nünanbare, ¿kädekani ño gare mäi? Ye ni kukwe ükatekä kädekani Sansón. Jehová ja di biani Sansón ie. Sansón jämi därere känenkri, Jehová niebare meyei: ‘Kä näin braibe ta aune mä monsoi rabai iti. Niara nitre Israel mikai kwäre nitre filisteo ye kisete.’

Sansón käkwe lion krati kämikani

Nitre filisteo ye töi käme nünanka Canaán. Nitre rükä kwati kwetre, aune nämene nitre Israel ngwen ja tarenike. Bati Sansón nikani nitre filisteo känti aune, lion kri ja kitani rubun ngäbiti. Akwa Sansón lion kämikani kise aibebiti. Arato nitre filisteo käme kwati kämikani kwe.

Ye biti Sansón ie Dalila namani tuin kwin. Dre nämene Sansón mike dite ye nitre filisteo jie ngwanka käne tö namani gai, yebätä itire itire käkwe ngwian 1.100 mününe käbämikani Dalila ie ne kwe kukwe ye niedre kwe ietre. Dalila tö namani ngwian ye ie. Niara ñan ja ketamuko metre Sansón bätä juta Ngöbökwe yekwe. Yebätä, dre nämene Sansón mike dite krubäte ye Dalila namani ngwentari jankunu ie.

Dalila bätä Sansón

Mrä, dre nämene Sansón mike dite ye Dalila käkwe mikani niere jai. ‘Ti dokwä druen tikaka ñaka jire,’ niebare kwe. ‘Ti därebare ye ngwane Ngöbö ti dianinkä sribikäre jakrä nazareo kwrere. Ti dokwä druen tikadrekä angwane, ti di riadrekä

Ne namani gare Dalila ie angwane, Sansón mikani küben kwe ja kisete. Biti ni brare iti käräbare kwe dokwä druen tikekä. Sansón nükani ngwäte angwane, di ñaka namanina. Ye ngwane nitre filisteo nükani aune Sansón nakani ietre. Okwä kubu dianinkä kwetre ie, biti mikani klabore kwetre jai.

Üra ju ketatekäre ye Sansón juani tibien

Bati nitre filisteo, nämene bieta kri nuainne ngöbö kwetre Dagón ye kräke, aune Sansón nämene ngite abokän jänükani kwetre kötaikäre. Ye ngwane Sansón dokwä druen namaninanta nga. Monso chi nämene Sansón ngwen kisebiti ye ie niebare kwe: ‘Ti kisemike nemen üra kätä ju ketete yebätä.’ Sansón orabare ja di käräkäre Jehová ie, aune ja ketaninte kwe ürabätä. Biti niebare ja dibiti kwe: ‘Ti tuenmetre ngatain nitre filisteo ben.’ Nitre filisteo 3.000 nämene bieta nuainne, Sansonkwe ürä ye gitaninkä angwane, ju ye nikani tibien aune nitre käme ye jökrä kämikani kwe.

Jueces kapitulo 13-16.kukwe ngwantarita

 • ¿Ni iti bäri dite käkwe nünanbare ye kädekata ño, aune nirekwe ja di biani ie?
 • ¿Tä bämikani ye erere, Sansón käkwe dre nuainbare lion yebätä?
 • ¿Sansón bämikani yekänti tä kukwe meden bäin mike gare Dalila ie, aune ye köböire nitre filisteo käkwe nuainbare?
 • ¿Sansón käkwe nitre filisteo 3.000 ye kämikani ño jabe gwaire?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Jueces 13:1-14 yebätä.

  ¿Ñobätä Manóah bätä muko kwe kukwe kwin bämikani nitre rüne kräke monsotre ngübakäre? (Jue. 13:8; Sal. 127:3; Efe. 6:4.)

 • Ñäkädre Jueces 14:5-9 bätä 15:9-16 yebätä.

  Ngöbö die yebiti Sansón käkwe lion kämikani, kö mrä biti niara mäkäninte ye ötaninte kwe bätä mula krärä yebiti nitre 1.000 kämikani kwe, ¿kukwe ne tä dre mike gare nie Ngöbö üai deme yebätä?

  ¿Ngöbö üai deme ye tä ni dimike ño kä nengwane? (Jue. 14:6; 15:14; Zac. 4:6; Hech. 4:31.)

 • Ñäkädre Jueces 16:18-31 yebätä.

  ¿Sansón ja ketamuko käme känänbare yebätä dre namani bare niarabätä, aune ye tä dre driere nie? (Jue. 16:18, 19; 1 Cor. 15:33.)