Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 53: Jefté kukwe käbämikani

Kukwe kira 53: Jefté kukwe käbämikani
Jefté ngängän

¿MÄ TÄRÄ kukwe käbämike biti ñan tä nemen nuäre nuaindre mäkrä? Ni iti bämikani nete yebätä kukwe ye namani bare, ye medenbätä tä ulire. Ye Jefté ni Israel kukwe ükatekä, ñaka kä jürä ngwen jabätä.

Jefté käkwe nünanbare nitre Israel ñaka namanina Jehová mike täte ye käi näire. Namaninta kukwe käme nuainne. Ye medenbätä Jehovakwe nitre Amón tuanimetre ngwen ja tarenike. Nitre Israel namani ja di kärere Jehová ie: ‘Nunkwe ja mikani ngite mä rüere. ¡Nun mike kwäre!’

Jefté aune nitre nänkä ben

Nitre käkwe kukwe käme nuainbare yebätä ja namani ruin käme ietre. Ye bämikani kwetre namaninta Jehová mike täte yebiti. Ye medenbätä Jehovakwe dimikaninta bobukäre.

Nitre käkwe Jefté dianinkä rükäre nitre Amón töi käme yebe. Jefté namani ja di ribire krubäte Jehovai rükäre. Yebätä kukwe käbämikani kwe Jehová ie: ‘Mäkwe ti dimikai nitre ti rüere ganainne angwane, ti tädi rübätä jataita aune ni jatai kena ti ngäbiti ye tikwe biain mäi.’

Jefté kukwe käbämikani ye Jehová käkwe kukwe nuabare, aune dimikani kwe nitre rüere ye ganainne. Jefté jataninta ye ngwane, ¿nire nikani käne niara ngäbiti gare mäi? Niara ngängän itibe. Jefté namani ngetrekä, ‘¡Ai, ti ngängän!’ ‘¡Mätä ti mike ulire krubäte! Akwa tikwe kukwe käbämikani Ngöböi, ye erere tikwe mikadre nemen bare Jehová ie.’

Jefté käkwe kukwe käbämikani ye namani gare ngängän ie angwane, namani ulire arato, rün bätä ja ketamuko kwe tuainmetre kwe yebätä. Akwa nünandi käre kwe sribikäre Jehová kräke tabernáculo Siló yete. Yebätä niebare kwe rün ie: ‘Mäkwe kukwe käbämikani Jehová ie angwane, ye erere mäkwe mika nemen bare.’

Yebätä Jefté ngängän nikani Siló, aune kä yekänti sribibare käre kwe Jehová kräke tabernáculo yete. Meritre Israel nämene niken niara tuinbiti köböbokä te kä kwatire kwatire aune niaratre jökräbätä kä nämene nemen juto. Nitre nämene Jefté ngängän ye tarere, niara nämene sribire kwin krubäte Ngöbö Jehová kräke yebätä

Jueces 10:6-18; 11:1-40.kukwe ngwantarita

 • ¿Jefté ye abokän nire aune kä meden ngwane nünanbare kwe?
 • ¿Jefté käkwe dre käbämikani Jehovai?
 • ¿Jefté käkwe nitre Amón ganainbare biti nükaninta ja gwirete ye ngwane ñobätä namani ulire?
 • ¿Jefté Ngängän ie rünkwe kukwe käbämikani namani gare ye ngwane dre niebare kwe?
 • ¿Ñobätä nitre namani Jefté ngängän tarere?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Jueces 10:6-18 yebätä.

  ¿Kirabe nitre Israel käkwe ñaka Jehová mikani täte metre, ye tä dre mike gare ja tökrä nie? (Jue. 10:6, 15, 16; Rom. 15:4; Rev. 2:10.

 • Ñäkädre Jueces 11:1-11, 29-40 yebätä.

  Jefté ngängän “biani jondron kukwadre” kwrere akwa ñaka biani kwe kämikadre jondron nire kwrere, ¿ye ñokänti gare nie? (Jue. 11:31; Lev. 16:24; Deu. 18:10, 12.)

  ¿Jefté käkwe ngängän biani kämikadre kwrere, ye abokän dre gärätä?

  ¿Jefté käkwe kukwe käbämikani Jehovai, yebätä ja töimikani ño kwe aune ye tä dre driere nie? (Jue. 11:35, 39; Ecl. 5:4, 5; Mat. 16:24.)

  ¿Monsotre kristiano raba ja ngwen ño Jefté ngängän ye erere sribi Ngöbökwe nuainkäre köbö täte? (Jue. 11:36; Mat. 6:33; Fili. 3:8.)