Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 52: Gedeón bätä nitre 300 rükä

Kukwe kira 52: Gedeón bätä nitre 300 rükä

¿DRETA nakainkä nete tuin mäi? Ye nitre rükä Israel. Nitre tä ja mikete kuintubu ye tä ñö ñain. Gedeón ni kukwe ükatekä tä nünaninkä niaratre ken. Nitre tä ñö ñain ño ye tä mike ñärärä.

Nitre ñaka ñö ñain ja erebe ye mä raba mike ñärärä. Ruäre tä ngwäre mikani ñöte. Akwa iti tä ñain kisebiti ne kwe dre nemen bare bäreta ye jutuadre ie. Ne ütiäte krubäte, ñobätä ñan aune nitre tä ñö ñain angwane ja ngwen mokre ye aibe diandrekä Jehová niebare Gedeón ie. Nitre mräkä abokän juandreta ja gwirete. Ñobätä ye ani mike gare jai.

Nitre Israel käkwe ja mikaninta kukwe kri te, ñaka Jehová mikani täte kwetre yebätä. Nitre Madián ye namani bäri dite nitre Israel ye kräke aune namani ngwen ja tarenike. Yebätä nitre Israel käkwe ja di käräbare Jehová ie aune Jehová käkwe kukwe nuabare.

Gedeón käkwe nitre ükadrekrö rükäre Jehová niebare ie, ye erere Gedeón käkwe nitre 32.000 ükaninkrö rükäre. Akwa nitre rükä 135.000 nämene nitre Israel rüere. Akwa Jehová niebare Gedeón ie: ‘Ni kwati krubäte mäkwe.’ ¿Ñobätä ye niebare kwe?

Ñobätä ñan aune nitre Israel käkwe rü yete ganandre angwane, ja di jeñebiti gananbare kwetre, aune ñaka Jehová di ribere jai rabadre nütüre yebätä. Ye medenbätä Jehová niebare Gedeón ie: ‘Nitre jökräbätä kä jürä ye rikadreta ja gwirete.’ Gedeón käkwe ye nuainbare angwane, nitre 22.000 rükä nikaninta. Yebätä nitre 10.000 aibe namani ie rükäre nitre 135.000 rüere yebe.

Gedeón käkwe nitre nänkä ben ye nuaninte

Akwa Jehovakwe niebare: ‘Nitre tä kwati mäkwe.’ Yebätä Gedeón käkwe nitre mikadre ñö ñain niebare kwe ie, aune nitre jökrä käkwe ngwäre mikadre ñöte ye juandreta kwe ja gwirete. ‘Nitre 300 käkwe ja ngwani mokre ñö ñain yebe tikwe mä mikai ganane,’ Jehová käbämikani ie.

Kä nükani rükäre. Gedeón käkwe nitre 300 ye ñäkänintubu ketamä. Ni itire itire ie nibi krotu, bätä ñotra kri biani kwe. Bäsi kä ruäre deu, niaratre jökrä käkwe ja ükaninkrö nitre rüere ye bäreta. Gwaire nibi krotu ye ngö mikani kwetre bätä ñotra ngwä ye trekaninte kwetre, aune niebare ja dibiti kwetre: ‘¡Ngitra Jehovakwe bätä Gedeonkwe!’ Nitre rüere nükani ngwäte angwane, nikaninkä. Jökrä ngitiani aune nitre Israel käkwe gananbare.

Jueces kapitulo 6-8.kukwe ngwantarita

 • ¿Kukwe meden tare namani bare nitre Israel yebätä, aune ñobätä?
 • ¿Ñobätä Jehovakwe niebare Gedeón ie nitre rükä nämene kwati krubäte kwe?
 • Nitre rükäbätä kä jürä namani Gedeón juaninta gwi, ¿ye bitikäre ni namani nibe?
 • Tä bämikani erere, ¿Jehová dre nuainbare ne kwe nitre rükä Gedeonkwe rabadre 300 aibe?
 • ¿Gedeón käkwe nitre 300 ye ükaninte ño rükäre, aune Israel käkwe gananbare ño?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Jueces 6:36-40 yebätä.

  ¿Jehová tö namani dre nuaindi ye Gedeón käkwe mikani gare ño jai?

  ¿Jehová tö dre ie ye raba nemen gare ño nie kä nengwane? (Pro. 2:3-6; Mat. 7:7-11; 2 Tim. 3:16, 17.)

 • Ñäkädre Jueces 7:1-25 yebätä.

  ¿Nitre 300 käkwe ja ngwani mokre erere mräkä käkwe ñaka nuainbare, ye tä dre driere ja tökrä nie? (Jue. 7:3, 6; Rom. 13:11, 12; Efe. 5:15-17.)

  Nitre 300 käkwe ja tötikabare Gedeón yebätä, ¿ye erere ni raba ja tötike ño Gedeón Bäri Kri, Jesukristo yebätä? (Jue. 7:17; Mat. 11:29, 30; 28:19, 20; 1 Ped. 2:21.)

  ¿Jueces 7:21 ye raba ni dimike ño ja töi mikakäre sribi Jehovakwe nuainne, ni juandre sribire medente ye erere känti? (1 Cor. 4:2; 12:14-18; Sant. 4:10.)

 • Ñäkädre Jueces 8:1-3 yebätä.

  Gedeón käkwe kukwe ükaninte nitre Efraín ben, ¿ye raba ni dimike ño kukwe ükete ni mräkätre ben? (Pro. 15:1; Mat. 5:23, 24; Luc. 9:48.)