Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Tärä tikwe tä blite Bibliabätä

Kukwe kira 50: Meri nibubätä kä jürä ñaka

Kukwe kira 50: Meri nibubätä kä jürä ñaka

NITRE Israel ja mikani kukwe krite ngwane, namani ja di kärere Jehovai. Niara kukwe nuabare, aune nitre ñan kä jürä ngwen jabätä mikani kwe jie ngwen dimikakäre. Biblia tä kädeke nitre kukwe ükatekä. Josué namani kena kukwe ükatekä, nitre mada namani kukwe ükatekä kädekata: Otniel, Aod bätä Samgar. Akwa meri nibu käkwe Israel dimikani, kä Débora bätä Jael.

Débora tä blite Barac ben

Débora meri Ngöbö kukwei mikaka gare. Kukwe rabai bare ja käne ye Jehová nämene mike gare ie, niara nämene Jehová kukwei ye mike gare nitre ie. Débora kukwe ükatekä arato. Niara nämene nemen täkäni palma ye täni kä tokwäre känti, nitre nämene nüke känti ja di kärere ie kukwe ükatekäre.

Ye ngwane Jabín nämene reire Canaán. Karo nämene 900 kwe rükäre. Nitre rükä kwe ye dite krubäte, yebätä nitre Israel kwati namani sribire Jabín kräke. Nitre rükä Jabinkwe ye däkien kädeka nämene Sísara.

Bati Débora käkwe ni kukwe ükatekä Barac käräbare, aune niebare kwe ie: ‘Jehová tä niere: “Ni brare 10.000 ükökrö aune mä rika ngwena ngutuä Tabor känti. Yete ti jatai Sísara ngwena mäi. Tikwe mä mikai niara bätä nitre rükä kwe ye ganainne.”’

Barac käkwe niebare Débora ie: ‘Mä näin tibe aune ti näin.’ Débora nikani, akwa niebare kwe Barac ie: ‘Nikwe ganain yebätä mä ñan mikai kri, ñobätä ñan aune Jehová Sísara ye biain kämikadre meri ie.’ Erere namani bare.

Barac nämene ngutuä Tabor känti aune nikani ja tuakäre nitre rükä Sisarakwe yebe. Jötrö, Jehová kä mikani niken ñöte, aune nitre niara rüere ye mürie nötaninkä ñöte. Sísara nikani timon karo kwe yete aune ngitiani.

Barac, Jael bätä Sísara

Ye bitikäre Sísara namani Jael gwirete. Niarakwe nübaibare näin ngwä, aune leche biani ñadre kwe ie. Ye käkwe köbö biani ie, aune nikani ja düke. Krimana nämene Jael gwirete yebiti Sísara däkäninte dokwäte kwe. ¡Biti Barac nükani angwane, Sísara ngwaka driebare kwe ie! Débora kukwe niebare erere namani bare.

Mrä rei Jabín kämikani; ye biti nitre Israel nünanbare jäme.

Jueces 2:14-22; 4:1-24; 5:1-31.kukwe ngwantarita

 • ¿Nire nire kukwe ükatekä aune ruäretre kädekani ño?
 • ¿Sribi meden ütiäte nämene Débora kisete aune yebätä dre nämene nuaindre ie?
 • Rei Jabín bätä Sísara nitre rükä däkien ye namani nitre Israel rä ötö angwane, ¿Débora käkwe Jehová kukwei meden mikani gare Barac kukwe ükatekä ie aune nire käikitaikä niebare kwe?
 • Jael yebätä kä jürä ñaka nämene, ¿ye bämikani ño kwe?
 • ¿Rei Jabín kämikani ye bitikäre dre namani bare?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Jueces 2:14-22 yebätä.

  ¿Ñobätä Jehová namani rubun nitre Israel yekrä, aune kukwe ye tä dre driere ja tökrä nie? (Jue. 2:20; Pro. 3:1, 2; Eze. 18:21-23.)

 • Ñäkädre Jueces 4:1-24 yebätä.

  Débora bätä Jael nämene tödeke aune ñaka nämene kä jürä ngwen jabätä, ¿ye tä dre driere ja ngwaitre ie? (Jue. 4:4, 8, 9, 14, 21, 22; Pro. 31:30; 1 Cor. 16:13.)

 • Ñäkädre Jueces 5:1-31 yebätä.

  Barac bätä Débora gananbare ye ngwane kantabare kwetre, ¿ye erere rü Har-Magedón jatai yebätä ni raba dre kärere orasionte? (Jue. 5:3, 31; 1 Cró. 16:8-10; Rev. 7:9, 10; 16:16; 19:19-21.)